Kvadráty: 6143
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 34× 34×
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus alsine Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona corticalis Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) Silně ohrožený
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dysdera erythrina Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Haplodrassus soerenseni Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) Téměř ohrožený
Haplodrassus umbratilis Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Zelotes erebeus Zelotes erebeus (Thorell, 1871) Ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Zelotes puritanus Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 Silně ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Hahnia helveola Hahnia helveola Simon, 1875 Téměř ohrožený
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Hahnia ononidum Hahnia ononidum Simon, 1875 Téměř ohrožený
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Ceratinella major Ceratinella major Kulczyński, 1894 Téměř ohrožený
Diplocephalus helleri Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Ostearius melanopygius Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) Není ohrožený
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Pelecopsis radicicola Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 10× 10×
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca proxima Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 15× 15×
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený
Alopecosa inquilina Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Arctosa lutetiana Arctosa lutetiana (Simon, 1876) Ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 14× 14×
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 13× 13×
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 15× 15×
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Meta menardi Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus luctuosus Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (366 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 190 15 0 34
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 8 1 0 5
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 23 1 0 9
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 2 0 0 2
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 2 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 14 4 0 9
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 5 2 0 6
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 5 1 0 3
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 6 2 0 3
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 6 1 0 3
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 1 1 0 2
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 2 13 0 5
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 1 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 3 0 0 3
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 9 10 0 9
Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 4 1 0 5
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 2 0 2
Hahnia helveola Simon, 1875 1 0 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Hahnia ononidum Simon, 1875 1 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 3 1 0 3
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 2 0 0 2
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 3 0 3
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 1 0 2
Ceratinella major Kulczyński, 1894 8 3 0 6
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 2 0 4
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 2 0 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 3 0 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 8 3 0 4
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 2 3 0 4
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 3 13 0 10
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 5 0 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 2
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 3 0 3
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 3 1 0 3
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 3 1 0 3
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 2 0 3
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 6 0 0 2
Apostenus fuscus Westring, 1851 11 11 0 15
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 9 5 0 5
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 4 1 0 3
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 4 1 0 4
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 2 1 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 2 1 0 3
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 61 0 0 14
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 53 0 0 13
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 30 18 0 15
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 7 5 0 6
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 2 1 0 3
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 3 1 0 4
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 17 1 0 6
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 4 0 0 2
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 3 5 0 3
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 6 1 0 6
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 1 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 7 3 0 5
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 11 0 0 4
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 1 0 2
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 34 11 0 8
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 1 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 8 0 2
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 2 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 4 6 0 3
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (366 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 190 15 0 34
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 8 1 0 5
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 23 1 0 9
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 2 0 0 2
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 2 0 3
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 14 4 0 9
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 5 2 0 6
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 5 1 0 3
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 6 2 0 3
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 6 1 0 3
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 1 1 0 2
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 2 13 0 5
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 1 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 3 0 0 3
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 9 10 0 9
Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 4 2 0 6
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 2 0 2
Hahnia helveola Simon, 1875 1 0 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Hahnia ononidum Simon, 1875 1 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 3 1 0 3
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 2 0 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 3 0 3
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 1 0 2
Ceratinella major Kulczyński, 1894 8 3 0 6
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 2 0 4
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 1 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 3 0 4
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 3 9 0 4
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 4 0 0 3
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 8 3 0 4
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 2 3 0 4
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 3 13 0 10
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 5 0 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 2
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 3 0 3
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 3 1 0 3
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 3 1 0 3
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 2 0 3
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 6 0 0 2
Apostenus fuscus Westring, 1851 11 11 0 15
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 9 5 0 5
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 4 1 0 3
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 4 1 0 4
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 2 1 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 2 1 0 3
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 61 0 0 14
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 53 0 0 13
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 30 18 0 15
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 7 5 0 6
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 2 1 0 3
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 3 1 0 4
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 2 0 0 3
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 17 2 0 7
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 4 0 0 2
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 4 0 4
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 3 5 0 3
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 4 6 0 3
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 6 1 0 6
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 1 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 7 3 0 5
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 11 0 0 4
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 1 0 2
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 34 11 0 8
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy