Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) Není ohrožený 58× 11× 71×

Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869)

České jménopavučenka Hellerova
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy71 nálezů, 27 kvadrátů
První nález 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2008 , Roman Mlejnek
Areál rozšířeníEuropean - eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce probably
Nadm. výška250-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (71 použitých nálezů)
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1023016
Prosev6905
Zemní past5120035
Neurčeno31013
Smyk0101
Sklepávání1101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (71 použitých nálezů)
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1215023
Horské bučiny1102
Horské smrčiny2102
Porosty borůvek0101
Břehy tekoucích vod1611019
Štěrkové břehy řek1702
Stinné skály nižších poloh231407
Širokolisté horské nivy3003
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Mokré louky0201
Suché doubravy1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Přirozené lesy10307
Rašeliniště0001
 SamciSamiceMláďataNálezy