Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) Not endangered 2x 2x 108x 11x 123x

Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869)

Czech namepavučenka Hellerova
Threat levelNot endangered
Records123 nálezů, 27 kvadrátů
First record 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2008 , Roman Mlejnek
Distribution areaEuropean - eM
Phytogeographic areaMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuscarce probably
Altitude300-1200

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (58 used records)
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr1026016
Prosev71007
Zemní past4917033
Sklepávání2102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (48 used records)
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
horské bučiny1102
horské smrčiny1001
horská vřesoviště0101
Břehy tekoucích vod1611019
štěrkové břehy řek1702
podmáčené smrčiny1101
osluněné skály nižších poloh231407
širokolisté horské nivy3003
vrbové křoviny1001
mokré louky0201
dubohabřiny1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Přirozené lesy10307
rašeliniště0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019