Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) Not endangered 1x 1x 58x 11x 71x

Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869)

Czech namepavučenka Hellerova
Threat levelNot endangered
Records71 nálezů, 27 kvadrátů
First record 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2008 , Roman Mlejnek
Distribution areaEuropean - eM
Phytogeographic areaMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuscarce probably
Altitude300-1200

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (58 used records)
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr1023016
Prosev6905
Zemní past5120035
Smyk0101
Sklepávání1101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (48 used records)
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Horské buko-jedlové lesy1102
Horské vyskokobylinné a kapradinové smrčiny1001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Břehy tekoucích vod1611019
Štěrkové lavice1702
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1101
Pískovcová skalní města231407
Širokolisté vysokostébelné nivy3003
Kácené vrbové křoviny1001
Vlhké louky0201
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Přirozené lesy10307
Vrchoviště0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords