Kvadráty: 6572
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes atropos Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) Téměř ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Araniella alpica Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Gibbaranea gibbosa Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplocephalus helleri Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) Není ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Kaestneria torrentum Kaestneria torrentum (Kulczyński, 1882) Ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Saaristoa firma Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) Není ohrožený
Silometopus reussi Silometopus reussi (Thorell, 1871) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus auratus Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený
Talavera aperta Talavera aperta (Miller, 1971) Téměř ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (102 použitých nálezů)
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 2 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 4 0 2
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 5 5 0 4
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 3 1 1 2
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 2 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 1 0 1
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) 0 1 0 1
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 2 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 3 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 2 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 3 2 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 2 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Kaestneria torrentum (Kulczyński, 1882) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 2 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 1 1 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 2 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 2 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 2 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 2 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 1 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 2 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (102 použitých nálezů)
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 2 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 2 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 2 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 2 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 1 1
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 1 3 3
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 5 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 1 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 2 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 2 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 2 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 3 2 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 2 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 3 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 1 1
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 3 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 2 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 2 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Kaestneria torrentum (Kulczyński, 1882) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 2 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy