Kvadráty: 6572
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) Téměř ohrožený 2x 2x
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 6x 6x
Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 4x 4x
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 2x 2x
Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený 2x 2x
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený 2x 2x
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 1x 3x
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 9x 9x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 Není ohrožený 2x 2x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Kaestneria torrentum (Kulczyński, 1882) Ohrožený 2x 2x
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 4x 4x
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Saaristoa firma (O. P.-Cambridge, 1906) Není ohrožený 2x 2x
Silometopus reussi (Thorell, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 4x 4x
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 5x 5x
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 2x 2x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 2x 2x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 4x 4x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 2x 2x
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený 4x 4x
Talavera aperta (Miller, 1971) Téměř ohrožený 2x 2x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 3x 3x
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 6x 6x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený 7x 7x
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 2x 2x
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 4x 4x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 8x
Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (83 použitých nálezů)
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 2 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 4 0 2
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 5 5 0 4
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 3 1 1 2
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 2 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 1 0 1
Saaristoa firma (O. P.-Cambridge, 1906) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 0 1 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 3 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 1 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Kaestneria torrentum (Kulczyński, 1882) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 2 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 2 1 1 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 2 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 4 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 2 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 2 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 2 2 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 2 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 2 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 1 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 1 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 0 1 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 2 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (82 použitých nálezů)
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 2 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 2 1 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 2 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 2 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 1 1
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 2 1 3 3
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 2 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 3 2 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 2 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 1 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 3 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 1 1
Saaristoa firma (O. P.-Cambridge, 1906) 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 3 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 2 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 2 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Kaestneria torrentum (Kulczyński, 1882) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 2 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019