Kvadráty: 6572 7172 5869
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Kaestneria torrentum (Kulczyński, 1882) Ohrožený

Kaestneria torrentum (Kulczyński, 1882)

České jménoplachetnatka potoční
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy3 nálezů, 3 kvadrátů
První nález 1946, J. Kratochvíl, Kratochvíl & Miller 1947
Poslední nález 1999 , Vítězslav Bryja
Areál rozšířeníEuropean - C [Mor.]
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Nízká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška500-1000

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (3 použitých nálezů)
Kaestneria torrentum (Kulczyński, 1882) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr0202
Neurčeno0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (3 použitých nálezů)
Kaestneria torrentum (Kulczyński, 1882) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Břehy tekoucích vod0203
 SamciSamiceMláďataNálezy