Nálezy podle období
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 221× 52× 280×

Dictyna uncinata Thorell, 1856

České jménocedivečka plotová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy280 nálezů, 101 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška0-1000

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (280 použitých nálezů)
Dictyna uncinata Thorell, 1856 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk4664960
Sklepávání45109371
Neurčeno7660066
Zemní past25295028
Individuální sběr1830040
Nárazová past1304
Prosev11308
Eklektor1203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (280 použitých nálezů)
Dictyna uncinata Thorell, 1856 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny4506
Lesní okraje923014
Mezofilní louky0101
Dubohabřiny0202
Lužní lesy nížin69012
Kamenolomy3204
Suťové a roklinové lesy0202
Bylinné porosty břehů2305
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Slaniska1001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky2204
Vlhké doubravy0101
Mokré louky0303
Neurčeno108691392
Výsadby listnáčů0101
Interiéry budov1203
Suché křoviny131309
Vnější stěny budov2103
Louky6706
Močály1201
Louky a pastviny0302
Luční ostřicové mokřady2102
Ruderály51005
Ovocné sady s luční vegetací3392346
Haldy a výsypky31467
Xerotermní travinobylinná společenstva0303
Stojaté a pomalu tekoucí vody1101
Suché louky1704
Břehy tekoucích vod71009
Ostatní pole0101
Obhospodařované pozemky0101
Pastviny1301
Mokřadní olšiny2405
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0303
Paseky0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Acidofilní bory0101
Lesy2202
Úhory1001
Kamenité suti nižších poloh1001
Vlhké lesní lemy0402
Rašeliniště2002
Suché doubravy0002
Výsadby jehličnanů0102
Lesostepní doubravy2002
Porosty borůvek0101
Písčiny1101
 SamciSamiceMláďataNálezy