Nálezy podle období
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 13x 435x 24x 472x

Dictyna uncinata Thorell, 1856

České jménocedivečka plotová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy472 nálezů, 89 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2014 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (190 použitých nálezů)
Dictyna uncinata Thorell, 1856 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk4550945
Sklepávání48121378
Zemní past1165014
Nárazová past1304
Individuální sběr2429042
Eklektor1203
Prosev6003
?0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (167 použitých nálezů)
Dictyna uncinata Thorell, 1856 ESSamciSamiceMláďataNálezy
bylinné porosty břehů2204
městské parky2204
lužní lesy nížin4104
interiéry budov1203
suché křoviny131309
mokré louky0202
vnější stěny budov2103
Lesní okraje721012
Louky6706
Močály1201
kamenolomy2102
Louky a pastviny0302
luční ostřicové mokřady2102
ruderály51005
A121100640021
haldy a výsypky31467
Xerotermní travinobylinná společenstva0303
údolní jasanoolšové luhy1505
Stojaté a pomalu tekoucí vody1101
travnaté stepi1704
Břehy tekoucích vod71009
obilná pole0101
Obhospodařované pozemky0101
mezofilní louky1301
00000001203
ovocné sady bez bylinné vegetace2752325
bažinné olšiny2405
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0303
paseky0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Acidofilní bory0101
Lesy2202
úhory1001
kamenité suti nižších poloh1001
suché lesní lemy0402
rašeliniště2002
dubohabřiny0002
výsadby jehličnanů0101
21211100001
lesostepní doubravy2002
horská vřesoviště0101
písčiny1101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020