Nálezy podle období
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 7x 221x 30x 258x

Dictyna uncinata Thorell, 1856

České jménocedivečka plotová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy258 nálezů, 91 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (192 použitých nálezů)
Dictyna uncinata Thorell, 1856 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk3946939
Sklepávání45109371
Zemní past25295028
Nárazová past1304
Individuální sběr1829039
Prosev11308
Eklektor1203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (166 použitých nálezů)
Dictyna uncinata Thorell, 1856 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesní okraje923014
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehů1001
městské parky1001
lužní lesy nížin4002
Interiéry budov1203
Bylinné porosty na březích potoků a řek1203
Floristicky pestré křoviny1001
Vlhké louky0202
Vnější stěny budov2103
Louky6706
Močály1201
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0102
Kamenolom2102
Louky a pastviny0302
Křovinatý plášť lesa4402
Slatiniště2102
Urbánní biotopy51005
Ovocné sady3392346
Haldy a výsypky31467
Xerotermní travinobylinná společenstva0303
Lužní lesy1505
Stojaté a pomalu tekoucí vody1101
Xerotermy na jiných podkladech1704
Břehy tekoucích vod71009
Polní cesta0101
Obhospodařované pozemky0101
Polní meze1301
Bažinné olšiny2405
Rákosiny, orobincové porosty0303
Lesní paseky0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Acidofilní bory0101
Lesy2202
Polní úhory1001
Kamenité sutě1001
Parky1203
Bylinný lem lesa0402
Rašeliniště a slatiniště2002
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0002
Borové monokultury0101
Smrkové monokultury0001
Křoviny a skupiny stromů mimo les8906
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2002
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Písečné přesypy1101
 SamciSamiceMláďataNálezy