Kvadráty: 5257
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus angulatus Clerck, 1757 Téměř ohrožený 2x 2x
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araneus nordmanni (Thorell, 1870) Kriticky ohrožený 2x 2x
Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 2x 2x
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 2x 2x
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený 2x 2x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 2x 2x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 Není ohrožený 4x 4x
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) Není ohrožený 2x 2x
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Micrargus apertus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) Není ohrožený 2x 2x
Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 2x 4x
Walckenaeria capito (Westring, 1861) Téměř ohrožený 2x 2x
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Wubanoides uralensis lithodytes Schikora, 2004 Není ohrožený 2x 2x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený 2x 2x
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 2x 2x
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený 2x 2x
Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (34 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 4 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 2 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Wubanoides uralensis lithodytes Schikora, 2004 1 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 2 0 0 1
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Micrargus apertus (O. P.-Cambridge, 1871) 3 0 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 2 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (13 použitých nálezů)
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 3 0 0 2
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Micrargus apertus (O. P.-Cambridge, 1871) 3 0 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Wubanoides uralensis lithodytes Schikora, 2004 1 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019