Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 322× 19× 349×

Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833)

České jménoplachetnatka kuželová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy349 nálezů, 91 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2016 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška150-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (349 použitých nálezů)
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno714137
Individuální sběr2830430
Zemní past6456277227
Smyk193183342
Sklepávání3303
Prosev5609
Eklektor1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (349 použitých nálezů)
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Horské smrčiny103119015
Louky75129
Neurčeno126138182
Mezofilní louky6101
Rašeliniště3131227
Luční ostřicové mokřady0202
Porosty borůvek1303
Dubohabřiny3204
Mokré louky53011
Mokřadní olšiny1315
Rašelinné bory2001
Mokřadní vrbiny0101
Bylinné porosty břehů0302
Lesy5335014
Reliktní bory na skalách1001
Xerotermní travinobylinná společenstva21518
Ostřicové porosty stojatých vod1001
Paseky9867135
Výsadby jehličnanů4550420
Lesní okraje4506
Pastviny192927
Suché křoviny0101
Haldy a výsypky0003
Stinné skály nižších poloh1102
Úhory191004
Širokolisté horské nivy158184014
Podmáčené smrčiny5506
Acidofilní bory0011
Kamenolomy1001
Přirozené lesy1002
Ruderály3202
Bučiny nižších poloh18507
Lesní cesta1102
Břehy tekoucích vod3305
Kamenité suti nižších poloh1103
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2103
Lesostepní doubravy8304
Suché doubravy0112
Horské bučiny14112605
Horská vřesoviště1301
Močály1001
Ovocné sady s luční vegetací3202
Suché louky6202
alpínské trávníky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy