Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 3x 5x 322x 19x 349x

Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833)

České jménoplachetnatka kuželová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy349 nálezů, 91 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2016 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška400-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (312 použitých nálezů)
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr2830430
Zemní past6456277227
Smyk193183342
Sklepávání3303
Prosev5609
Eklektor1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (267 použitých nálezů)
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
horské smrčiny2201
Louky75129
mezofilní louky6101
Vrchoviště2225014
Slatiniště0202
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1303
Rašeliniště a slatiniště85110
Skupiny stromů, remízky < 1 ha3204
Vlhké louky53011
Bažinné olšiny1315
Rašelinné březiny a bory2001
Kosodřevina0101
Horské smrčiny101116013
Bylinné porosty na březích potoků a řek0302
Lesy5335014
Reliktní bory na skalních podkladech1001
Xerotermní travinobylinná společenstva21518
Porosty vysokých ostřic1001
Lesní paseky9867135
Smrkové monokultury3442312
Borové monokultury4102
Lesní okraje4506
Pastviny2202
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
Haldy a výsypky0003
Pískovcová skalní města1102
Luční úhory191004
Kulturní lesy2114
Polní meze172725
Širokolisté vysokostébelné nivy158184014
Přechodová rašeliniště1113
Podmáčené smrčiny5506
Acidofilní bory0011
Kamenolom1001
Přirozené lesy1002
Ruderály3202
Acidofilní bukové bučiny1001
Lesní cesta1102
Břehy tekoucích vod3305
Kamenité sutě1103
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2103
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy8304
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0112
Horské buko-jedlové lesy14112605
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu1301
Květnaté bučiny17506
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0101
Močály1001
Ovocné sady3202
Kultury jehličnanů5602
Xerotermy na jiných podkladech6202
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
 SamciSamiceMláďataNálezy