Kvadráty: 6161
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius jugorum Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+
Atypus affinis Atypus affinis Eichwald, 1830 Téměř ohrožený
Atypus piceus Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Altella biuncata Altella biuncata (Miller, 1949) Silně ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dysdera cechica Dysdera cechica Řezáč, 2018 Není ohrožený
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Centromerus silvicola Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Ipa keyserlingi Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phalangium opilio Phalangium opilio Linnaeus, 1758
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Attulus floricola Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Sclerosomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nelima semproni Nelima semproni (Szalay, 1951)
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Parasteatoda tepidariorum Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Steatoda triangulosa Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (156 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 0 0 1
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 5 1 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 2 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 8 11 0 5
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 26 8 0 4
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 2 0 2
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 5 8 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 7 5 0 3
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 3 6 0 3
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 3 3 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 2 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 2 0 2
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 4 0 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 4 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 12 5 0 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 1 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 4 2 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 2 2 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 2 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 19 2 0 3
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 2 0 0 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 9 0 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 1 1
Altella biuncata (Miller, 1949) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 3 2 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 12 7 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 7 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 1 0 2
Apostenus fuscus Westring, 1851 10 11 0 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 6 5 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 4 1 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 2 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 2 0 0 2
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 2 0 0 2
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 6 0 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 1 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 3 3 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Nelima semproni (Szalay, 1951) 0 1 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 2 5 0 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 8 0 0 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 3 1 0 1
Altella biuncata (Miller, 1949) 1 0 0 1
Dysdera cechica Řezáč, 2018 2 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 2 2 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 9 1 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 11 6 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 2 2 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 2 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 3 0 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 2 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 2 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 9 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 4 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 14 4 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 32 1 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 2 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (156 použitých nálezů)
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 0 0 1
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 2 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 8 10 0 4
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 26 7 0 3
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 2 0 2
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 5 8 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 7 5 0 3
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 3 6 0 3
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 2 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 2 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 4 0 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 4 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 12 5 0 4
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 1 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 4 2 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 2 2 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 2 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 16 2 0 2
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 7 0 0 2
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 14 1 0 3
Atypus affinis Eichwald, 1830 2 1 0 2
Altella biuncata (Miller, 1949) 2 0 0 2
Dysdera cechica Řezáč, 2018 2 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 3 2 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 9 4 0 4
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 13 6 0 4
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 17 12 0 5
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 7 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 2 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 3 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 2 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 4 0 3
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 1 0 2
Apostenus fuscus Westring, 1851 19 12 0 4
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 10 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 14 5 0 3
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 32 2 0 3
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 2 0 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 4 1 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 11 0 0 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 1 2
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 1 0 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 2 5 0 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Nelima semproni (Szalay, 1951) 0 1 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 3 3 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 3 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 5 4 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy