Kvadráty: 6161
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený 6x 6x
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený 6x 6x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 2x 2x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Atypus affinis (Eichwald, 1830) Téměř ohrožený 7x 7x
Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Altella biuncata (Miller, 1949) Silně ohrožený 4x 4x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 6x 6x
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 4x 4x
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 16x 16x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 16x 16x
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 4x 4x
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 4x 4x
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 6x 6x
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 6x 6x
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 10x 10x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 6x 6x
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 6x 6x
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) Není ohrožený 2x 2x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený 4x 4x
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 6x 6x
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený 2x 2x
Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 2x 2x
Stemonyphantes lineatus (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 6x 6x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 12x 12x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 4x 4x
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 10x 10x
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 6x 6x
Pardosa palustris (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 10x 10x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 2x 2x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 8x 8x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Calositticus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 2x 2x
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 2x
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 2x 2x
Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 4x 4x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 10x 10x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (142 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 0 0 1
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 7 1 0 3
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 14 1 0 3
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 2 0 0 1
Altella biuncata (Miller, 1949) 2 0 0 2
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 3 2 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 17 14 0 8
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 39 13 0 7
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 2 0 2
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 5 8 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 7 5 0 3
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 3 6 0 3
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 17 12 0 5
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 9 0 0 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 2 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 1 0 3
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 3 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 2 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 2 0 2
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 4 0 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linné, 1758) 1 0 0 1
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 2 0 3
Apostenus fuscus Westring, 1851 19 16 0 6
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 4 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 13 5 0 5
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 10 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 14 5 0 3
Pardosa palustris (Linné, 1758) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 34 3 0 5
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 5 3 0 3
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 2 2 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 4 1 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 2 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 27 2 0 4
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 0 1 1 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 3 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 6 5 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 2 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Calositticus floricola (C. L. Koch, 1837) 3 3 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (140 použitých nálezů)
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 0 0 1
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 2 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 8 10 0 4
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 26 7 0 3
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 2 0 2
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 5 8 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 7 5 0 3
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 3 6 0 3
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 2 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 2 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linné, 1758) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 4 0 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 4 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 12 5 0 4
Pardosa palustris (Linné, 1758) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 1 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 4 2 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 2 2 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 2 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 16 2 0 2
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 7 0 0 2
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 14 1 0 3
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 2 1 0 2
Altella biuncata (Miller, 1949) 2 0 0 2
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 3 2 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 9 4 0 4
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 13 6 0 4
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 17 12 0 5
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 7 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 2 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 3 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 2 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 4 0 3
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 1 0 2
Apostenus fuscus Westring, 1851 19 12 0 4
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 10 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 14 5 0 3
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 32 2 0 3
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 2 0 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 4 1 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 11 0 0 2
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Calositticus floricola (C. L. Koch, 1837) 3 3 0 1
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 3 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 5 4 0 1
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020