Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený 5x 5x 77x 42x 129x

Arctosa leopardus (Sundevall, 1833)

České jménoslíďák levhartí
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy129 nálezů, 65 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Radek Šich, Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťhumid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-400-700

Literatura

 © Oto Zimmermann
The studied locality, i.e. Klánovický les Forest is situated on the edge of Prague, one of the most polluted areas in the Czech Republic. Thanks to large area the forest acts as an isolation from agrochemicals, thus allowing the existence of some habitats sensitive to eutrophisation, in particular peat-bogs, heaths, bare sandy soils, and Molinia meadows. The habitats harbour unusually high species diversity of spiders and
harvestmen: the author recorded 286 spider and 11 harvestman species there, which is approximately one third of the Czech fauna. Sixty one of them are red-listed in the Czech Republic. Peat-bog linyphiid Saaristoa abnormis, and steppe lycosid Alopecosa schmidti and linyphiid Panamomops inconspicuus are listed as endangered. Local small peat-bogs offer suitable conditions for disappearing lycosids Hygrolycosa
rubrofasciata, Pirata piscatorius and Piratula uliginosa, while heaths harbour the disappearing Oxyopes ramosus. Water spider Argyroneta aquatica has recently been found in small pools in ditches along the railway. Littoral vegetation is inhabited by Theridiosoma gemmosum and the jumping spider Calositticus floricola. Disturbed soil surface of wet meadows harbours the wolf spider Arctosa leopardus. Some species have recently appeared at the site, for example Dysdera hungarica, the harvestman Nemastoma bidentatum sparsum or the crab spider Synema globosum. The first two were probably introduced there by man, the latter probably expands due to climate change. The author suggests to keep these habitats without woody vegetation to protect local high species diversity there.


 © Oto Zimmermann

V práci jsou prezentovány výsledky orientačního průzkumu v navrhované přírodní rezervaci „Mokřiny pod Křížovou horou“ rozkládající se v blízkosti obce Červená Voda ve východních Čechách. Zaznamenán byl výskyt 79 druhů pavouků. K významnějším nálezům patří například Arctosa leopardus, Heliophanus dampfi, Erigonella ignobilis, Diplocephalus permixtus a Walckenaeria unicornis.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (129 použitých nálezů)
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno60126
Individuální sběr2528129
Zemní past98413366
Pozorování0001
Žlutá miska1001
Prosev3204
Sklepávání0101
Smyk1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (129 použitých nálezů)
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno3412149
Hliník1001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2103
Lužní lesy1001
Kamenolom1001
Haldy a výsypky0303
Bahnité a písčité břehy tekoucích vod0101
Vegetace vytrvalých obojživelných bylin0101
Pískovna1131
Štěrkové náplavy bez vegetace0101
Rákosiny, orobincové porosty3205
Devětsilové lemy horských toků1102
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy5076
Vrchoviště1002
Břehy tekoucích vod2102
Vlhké louky58251326
Lesní paseky0011
Močály141339
Slaniska5864
Přechodová rašeliniště0001
Porosty vysokých ostřic2002
Bylinné porosty na březích potoků a řek0102
Stojaté a pomalu tekoucí vody0011
Pole1001
Rašeliniště a slatiniště0101
Parky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy