Kvadráty: 6471
  Nálezy podle období  
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Amaurobius jugorum Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+
Atypus affinis Atypus affinis Eichwald, 1830 Téměř ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Berlandina cinerea Berlandina cinerea (Menge, 1872) Silně ohrožený
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Donacochara speciosa Donacochara speciosa (Thorell, 1875) Téměř ohrožený
Ipa keyserlingi Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Panamomops fagei Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Lycosa singoriensis Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Téměř ohrožený
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Nemastomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nemastoma lugubre Nemastoma lugubre (Müller, 1776)
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Rilaena triangularis Rilaena triangularis (Herbst, 1799)
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Salticus cingulatus Salticus cingulatus (Panzer, 1797) Téměř ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha bryjai Enoplognatha bryjai Řezáč, 2016
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Theridion hemerobium Theridion hemerobium Simon, 1914 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Zodarion rubidum Zodarion rubidum Simon, 1914 Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (45 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 1
Berlandina cinerea (Menge, 1872) 4 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 4 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 2 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 4 0 0 1
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 0 0 0 1
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 4 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 1 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 0 1 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 1 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 2
Enoplognatha bryjai Řezáč, 2016 0 1 1 2
Theridion hemerobium Simon, 1914 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 4 0 1
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 0 1 0 1
Nemastoma lugubre (Müller, 1776) 0 3 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (45 použitých nálezů)
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 1
Berlandina cinerea (Menge, 1872) 4 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 4 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 2 0 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 4 0 0 1
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 1 0 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 4 0 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 4 0 1
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Enoplognatha bryjai Řezáč, 2016 0 1 1 2
Theridion hemerobium Simon, 1914 0 1 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 1 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Nemastoma lugubre (Müller, 1776) 0 3 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Jasanoolšové lemy vodotečíSamciSamiceMláďataNálezy
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 0 1 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy