Kvadráty: 6471
  Nálezy podle období  
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Amaurobius jugorum Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+
Atypus affinis Atypus affinis Eichwald, 1830 Téměř ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ipa keyserlingi Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Panamomops fagei Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Lycosa singoriensis Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Téměř ohrožený
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Nemastomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nemastoma lugubre Nemastoma lugubre (Müller, 1776)
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha bryjai Enoplognatha bryjai Řezáč, 2016
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (20 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 1 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 0 1 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 2
Enoplognatha bryjai Řezáč, 2016 0 0 1 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 4 0 1
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 0 1 0 1
Nemastoma lugubre (Müller, 1776) 0 3 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (20 použitých nálezů)
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 4 0 1
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 1 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Nemastoma lugubre (Müller, 1776) 0 3 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha bryjai Řezáč, 2016 0 0 1 1
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Jasanoolšové lemy vodotečíSamciSamiceMláďataNálezy
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 0 1 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy