Kvadráty: 6471
  Nálezy podle období
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobius jugorum Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený 1x 1x
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Atypus affinis Atypus affinis Eichwald, 1830 Téměř ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 1x 1x
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ipa keyserlingi Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený 1x 1x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Panamomops fagei Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Lycosa singoriensis Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Téměř ohrožený 1x 1x
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Nemastomatidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Nemastoma lugubre Nemastoma lugubre (Müller, 1776) 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Enoplognatha bryjai Enoplognatha bryjai Řezáč, 2016 1x 1x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (19 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 1 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 0 1 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 2
Enoplognatha bryjai Řezáč, 2016 0 0 1 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 4 0 1
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 0 1 0 1
Nemastoma lugubre (Müller, 1776) 0 3 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (19 použitých nálezů)
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 4 0 1
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 1 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Nemastoma lugubre (Müller, 1776) 0 3 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha bryjai Řezáč, 2016 0 0 1 1
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Jasanoolšové lemy vodotečíSamciSamiceMláďataNálezy
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 0 1 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy