Kvadráty: 6471
  Nálezy podle období
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 1x 1x
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ipa keyserlingi Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený 1x 1x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Lycosa singoriensis Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Téměř ohrožený 1x 1x
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (12 použitých nálezů)
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 4 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 0 1 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (12 použitých nálezů)
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 4 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 0 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy