Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) Téměř ohrožený 25× 38×

Salticus cingulatus (Panzer, 1797)

České jménoskákavka stromová
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy38 nálezů, 31 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Tree trunks (Preference: Vysoká)
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška200-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (38 použitých nálezů)
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání0313
Zemní past7309
Smyk1203
Individuální sběr2717
Neurčeno35015
Prosev0301
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (38 použitých nálezů)
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště2908
Písčiny1001
Zahrady0011
Neurčeno22012
Mokré louky1102
Lesní okraje0202
Mezofilní louky0101
Výsadby jehličnanů3103
Dubohabřiny2402
Louky0111
Suché louky0102
Lesy1001
Úhory1001
Břehy tekoucích vod0101
 SamciSamiceMláďataNálezy