Records by time
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) Almost threatened 6x 9x 49x 2x 66x

Salticus cingulatus (Panzer, 1797)

Czech nameskákavka stromová
Threat levelAlmost threatened
Records66 nálezů, 29 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2014 , Štěpán Vodka
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumTree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-900

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (20 used records)
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr413113
Sklepávání1314
Zemní past4003
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (23 used records)
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
zahrady0011
rašeliniště2706
mokré louky1102
Lesní okraje0202
mezofilní louky0101
výsadby jehličnanů3103
dubohabřiny2402
Louky0111
travnaté stepi0102
Lesy1001
úhory1001
Břehy tekoucích vod0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019