Kvadráty: 6240
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus alsine Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený 1x 1x
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 3x 3x
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 3x 3x
Cercidia prominens Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona subsultans Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta conigera Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 2x 2x
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Aphileta misera Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) Ohrožený 2x 2x
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 3x
Bolyphantes luteolus Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) Ohrožený 1x 1x
Centromerus arcanus Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Není ohrožený 5x 5x
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 3x 3x
Drepanotylus uncatus Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 1x 1x
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený 2x 2x
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 9x 9x
Hilaira excisa Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Lophomma punctatum Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 2x 2x
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 5x 5x
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Micrargus georgescuae Micrargus georgescuae Millidge, 1976 Není ohrožený 2x 2x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 7x 7x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 4x 4x
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Notioscopus sarcinatus Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 5x 5x
Obscuriphantes obscurus Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Oryphantes angulatus Oryphantes angulatus (O. Pickard-Cambridge, 1881) Ohrožený 4x 4x
Pelecopsis elongata Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 6x 6x
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 5x 5x
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 4x 4x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria alticeps Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) Není ohrožený 3x 3x
Walckenaeria cuspidata Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa aculeata Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 5x 5x
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Pardosa sphagnicola Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) Ohrožený 3x 3x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 6x 6x
Piratula uliginosa Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený 6x 6x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 7x 7x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 3x 3x
Pseudeuophrys erratica Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený 1x 1x
Salticus cingulatus Salticus cingulatus (Panzer, 1797) Téměř ohrožený 1x 1x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (170 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 2 2 0 2
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 2 0 2
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 3 0 0 3
Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 5 0 5
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 3 0 3
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 6 0 6
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 4 4 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 5 0 3
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 8 0 4
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 3 0 3
Neriene peltata (Wider, 1834) 2 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 1 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 4 0 4
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oryphantes angulatus (O. Pickard-Cambridge, 1881) 4 5 0 3
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 5 0 5
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 5 0 0 3
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 8 6 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 5 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 1 0 1
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 4 7 0 3
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 6 0 3
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 3 0 3
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 3 4 0 4
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 3
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 2 0 4
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 2 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 1 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oryphantes angulatus (O. Pickard-Cambridge, 1881) 0 1 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 2 2 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 2 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 2 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 3 2 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 6 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 8 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 5 0 2
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 4 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 3 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 2 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 4 6 0 2
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 2
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 2 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 3 6 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 4 13 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 4 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 2 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 4 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 2 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 0 3 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 3 1 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 4 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 2 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 2 2 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 4 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 3 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (170 použitých nálezů)
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 2 3 0 3
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 2 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 2 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 4 6 0 2
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 2 0 0 2
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 4 0 4
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 3 0 3
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 1 0 2
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 6 0 8
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 2
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 4 4 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 4 0 3
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 3 10 0 5
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 3 0 3
Neriene peltata (Wider, 1834) 2 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 1 0 2
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 3 10 0 5
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oryphantes angulatus (O. Pickard-Cambridge, 1881) 4 5 0 3
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 7 0 5
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 6 2 0 3
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 10 6 0 3
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 2 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 2 2 0 2
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 2 2 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 6 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 4 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 4 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 4 6 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 3 11 0 5
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 9 0 5
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 3 4 0 5
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 3 0 3
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 3 0 2
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 3 0 1
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 0 3 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 2 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 2
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 2 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 4 0 3
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 4 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 2 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oryphantes angulatus (O. Pickard-Cambridge, 1881) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 5 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 0 1 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 4 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 4 13 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 4 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy