Kvadráty: 6240
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 4x 4x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený 2x 2x
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 4x 4x
Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 4x 4x
Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený 2x 2x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta conigera (O. P.-Cambridge, 1863) Není ohrožený 2x 2x
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 2x 2x
Aphileta misera (O. P.-Cambridge, 1882) Ohrožený 4x 4x
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 4x 4x
Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) Ohrožený 1x 1x
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) Není ohrožený 6x 6x
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) Není ohrožený 4x 4x
Drepanotylus uncatus (O. P.-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 2x 2x
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) Není ohrožený 4x 4x
Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 14x 14x
Hilaira excisa (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 2x 2x
Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 7x 7x
Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 Není ohrožený 4x 4x
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 12x 12x
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 6x 6x
Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Notioscopus sarcinatus (O. P.-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 6x 6x
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Oryphantes angulatus (O. P.-Cambridge, 1881) Ohrožený 6x 6x
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený 2x 2x
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 8x 8x
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 8x 8x
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 6x 6x
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 4x 4x
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) Není ohrožený 6x 6x
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 8x 8x
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) Ohrožený 4x 4x
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 10x 10x
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený 10x 10x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 12x 12x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 8x
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 6x 6x
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený 2x 2x
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) Téměř ohrožený 2x 2x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 2x 2x
Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený 2x 2x
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (75 použitých nálezů)
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona subsultans Thorell, 1875 2 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Aphileta misera (O. P.-Cambridge, 1882) 4 6 0 2
Drepanotylus uncatus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 1 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871) 3 1 0 3
Macrargus rufus (Wider, 1834) 2 0 0 2
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 1 1 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 3 0 3
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 4 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. P.-Cambridge, 1873) 3 6 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oryphantes angulatus (O. P.-Cambridge, 1881) 0 1 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 4 13 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 3 2 0 2
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 3 1 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 2 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 4 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 2 2 0 2
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 2 2 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 3 0 3
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 3 0 2
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 3 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 3 2 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 6 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 8 0 3
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 4 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 9 0 3
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 7 0 3
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 0 3 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 2 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (122 použitých nálezů)
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 2 0 2
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 2 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Agyneta conigera (O. P.-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Aphileta misera (O. P.-Cambridge, 1882) 4 6 0 2
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 2 0 2
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 2 2 0 2
Drepanotylus uncatus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 2 1 0 2
Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871) 3 4 0 6
Hilaira excisa (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 2 2 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 2 0 2
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 3 7 0 4
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 2 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 2 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 1 0 2
Notioscopus sarcinatus (O. P.-Cambridge, 1873) 3 8 0 3
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oryphantes angulatus (O. P.-Cambridge, 1881) 2 3 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 5 0 3
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 4 2 0 2
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 6 3 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 2 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 2 2 0 2
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 2 2 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 6 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 4 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 4 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 2 3 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 3 9 0 4
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 8 0 4
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 3 0 4
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 3 0 3
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 3 0 2
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 3 0 1
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 0 3 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oryphantes angulatus (O. P.-Cambridge, 1881) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 5 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 0 1 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 4 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 4 13 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 4 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019