Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 328× 29× 366×

Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871)

České jménoplachetnatka štětcovitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy366 nálezů, 95 kvadrátů
První nález 1933, F. Miller, Miller 1934a
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid (Preference: Vysoká)
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
abundant probably
Nadm. výška200-1200

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (366 použitých nálezů)
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr3566042
Prosev2226023
Zemní past4002544205
Vysavač0101
Neurčeno229182176
Smyk1513015
Sklepávání1304
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (366 použitých nálezů)
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště10982050
Mokré louky150111059
Neurčeno2802225111
Luční ostřicové mokřady4403
Ostřicové porosty stojatých vod99010
Močály514016
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1015013
Lužní lesy nížin1304
Kamenité suti nižších poloh2103
Bučiny nižších poloh1203
Mokřadní olšiny151109
Bylinné porosty břehů81709
Úhory6303
Břehy tekoucích vod164011
Haldy a výsypky0003
Porosty borůvek1002
Výsadby jehličnanů3204
Louky910013
Stinné skály nižších poloh1001
Pastviny13406
Rašelinné bory0204
Mezofilní louky4011010
Ovocné sady s luční vegetací0101
Suché křoviny1001
Ruderály8102
Dubohabřiny1102
Přirozené lesy4102
Lesní okraje0001
Lesy0402
Paseky0301
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1102
Železniční náspy0101
Ostatní pole0101
Výsadby listnáčů4202
Acidofilní bory0201
 SamciSamiceMláďataNálezy