Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 9x 328x 24x 361x

Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871)

České jménoplachetnatka štětcovitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy361 nálezů, 91 kvadrátů
První nález 1933, F. Miller, Miller 1934a
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťhumid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuabundant probably
Nadm. výška200-500-800

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (285 použitých nálezů)
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr3565041
Prosev2225022
Zemní past3992534203
Smyk1513015
Sklepávání1304
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (252 použitých nálezů)
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Slatiniště4403
Vlhké louky150110058
Porosty vysokých ostřic99010
Močály514016
Rákosiny, orobincové porosty1015013
rašeliniště0101
Rašeliniště a slatiniště7067035
Vrchoviště8809
Přechodová rašeliniště31504
Kamenité sutě2103
Acidofilní bukové bučiny1102
Bažinné olšiny151109
Bylinné porosty na březích potoků a řek81709
Luční úhory6303
Břehy tekoucích vod164011
Haldy a výsypky0003
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1002
Borové monokultury1001
Louky910013
Pískovcová skalní města1001
Polní meze13406
Rašelinné březiny a bory0204
Mezofilní louky4011010
Ovocné sady0101
Floristicky pestré křoviny1001
Ruderály8102
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1102
Květnaté bučiny0101
Smrkové monokultury2203
Přirozené lesy4102
Lesní okraje0001
Lesy0402
Lesní paseky0301
Kácené vrbové křoviny1102
Železniční náspy0101
Pole0101
Kultury listnáčů4202
Lužní lesy0303
Acidofilní bory0201
 SamciSamiceMláďataNálezy