Kvadráty: 6852
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Hypsosinga albovittata Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený
Asthenargus helveticus Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bathyphantes similis Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Pocadicnemis carpatica Pocadicnemis carpatica (Chyzer, 1894) Ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený
Pirata tenuitarsis Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dendryphantes hastatus Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001+
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (174 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 6 0 0 3
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 11 1 0 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 1 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 2 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 0 1 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 2 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 12 22 3 3
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 1 0 2
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 2 2 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 2 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 3 0 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 4 0 2
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 2 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 2 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 0 3 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 14 1
Pocadicnemis carpatica (Chyzer, 1894) 0 2 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 5 0 3
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 1 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 5 2
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 2 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 9 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 27 3 0 2
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 3 9 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 2 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 3 4
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 2 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 9 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 5 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 0 1 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 1 0 2
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 3 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 4 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 2 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 20 26 0 1
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 6 17 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 1 0 2
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 7 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 0 4 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 2 1
Pocadicnemis carpatica (Chyzer, 1894) 0 6 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 7 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 4 3 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 3 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 2 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 1 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 1 11 2
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 3 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 1 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 2 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 1 2
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 3 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 4 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 4 1 0 4
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 1 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 6 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 2 0 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 3 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (174 použitých nálezů)
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 0 1 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 2 0 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 2 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 31 47 0 2
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 3 0 3
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 8 19 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 2 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 1 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 8 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 2 1
Pocadicnemis carpatica (Chyzer, 1894) 0 8 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 7 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 4 2 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 2 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 5 1 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 2 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 13 1 0 3
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 27 3 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 3 9 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 6 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 3 4
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 3 3
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 1 11 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 3 0 9 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 1 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 1 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 4 1 0 3
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 4 0 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 4 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 1 2
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 1 5 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 3 0 3
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 1 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 3 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 2 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 0 7 2
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 14 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 1 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 1 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 5 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 0 1 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 2 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 5 0 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 11 1 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 2 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 4 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 4 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 2 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 1 2
 SamciSamiceMláďataNálezy