Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 9x 12x 196x 27x 244x

Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758)

České jménoplachetnatka skvrnitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy244 nálezů, 75 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2020 , Viktor Střeštík
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A, eM
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, (dry, semi-humid)
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (188 použitých nálezů)
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr518421
Zemní past136137120157
Smyk14917
Prosev2103
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (169 použitých nálezů)
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy0001
paseky0101
pískovny0101
suché louky0101
Xerotermy na jiných podkladech1411319
Skály nižších a středních výšek1001
Ovocné sady2114
Louky1001
Kamenolom0021
Haldy a výsypky0005
Xerotermní travinobylinná společenstva1610016
Lesní okraje0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou4506
Polní cesta1001
Kultury listnáčů0112
Břehy tekoucích vod0033
Urbánní biotopy1203
Horské buko-jedlové lesy0001
Acidofilní bory9507
Mezofilní louky1102
Kultury jehličnanů1001
Slatiniště2002
Acidofilní bukové bučiny1001
Květnaté bučiny2202
Vlhké louky1002
Rašeliniště a slatiniště0001
Přirozené lesy7704
Trnkové křoviny1203
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1405
Křoviny a skupiny stromů mimo les1001
Floristicky pestré křoviny0001
Skalní stepi na vápencových podkladech3849249
Borové monokultury1001
Smrkové monokultury1802
Polní úhory0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1102
Pole5802
Písečné přesypy0201
Louky a pastviny5708
Polní meze2202
Vrchoviště0001
 SamciSamiceMláďataNálezy