Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Stemonyphantes lineatus (Linné, 1758) Není ohrožený 18x 22x 368x 22x 430x

Stemonyphantes lineatus (Linné, 1758)

České jménoplachetnatka skvrnitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy430 nálezů, 74 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2014 , Stanislav Rada
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A, eM
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, (dry, semi-humid)
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (187 použitých nálezů)
Stemonyphantes lineatus (Linné, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past14014628163
Smyk01913
Individuální sběr39515
Prosev1405
?0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (168 použitých nálezů)
Stemonyphantes lineatus (Linné, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
paseky0101
pískovny0101
suché louky0101
travnaté stepi1411319
osluněné skály nižších poloh1001
ovocné sady bez bylinné vegetace2114
Louky1001
kamenolomy0021
haldy a výsypky0005
Xerotermní travinobylinná společenstva1610016
Lesní okraje0101
horská vřesoviště4506
obilná pole6803
Kultury listnáčů0112
Břehy tekoucích vod0033
ruderály1203
horské bučiny0001
Acidofilní bory9507
mezofilní louky3304
výsadby jehličnanů3804
luční ostřicové mokřady2002
bučiny nižších poloh3203
mokré louky1002
rašeliniště0002
Přirozené lesy7704
suché křoviny2205
dubohabřiny1405
skalní stepi na vápenci3849249
úhory0101
lesostepní doubravy1102
písčiny0201
Louky a pastviny5708
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019