Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 12× 196× 33× 250×

Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758)

České jménoplachetnatka skvrnitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy250 nálezů, 80 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2020 , Viktor Střeštík
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A, eM
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, (dry, semi-humid)
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška150-1000

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (250 použitých nálezů)
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr618422
Zemní past141142120160
Smyk16919
Neurčeno35056
Prosev2103
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (250 použitých nálezů)
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy0001
Ovocné sady s luční vegetací2215
Vřesoviště nižších poloh0101
Paseky0101
Neurčeno273220375
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0202
Kamenité suti nižších poloh1001
Suché doubravy6706
Suché louky1413321
Stinné skály nižších poloh1001
Louky1001
Kamenolomy0021
Haldy a výsypky0005
Xerotermní travinobylinná společenstva1610016
Lesní okraje0101
Porosty borůvek4506
Ostatní pole6803
Výsadby listnáčů0112
Břehy tekoucích vod0033
Ruderály1203
Horské bučiny0001
Acidofilní bory9507
Mezofilní louky1102
Výsadby jehličnanů3804
Luční ostřicové mokřady2002
Bučiny nižších poloh3203
Mokré louky1002
Rašeliniště0002
Přirozené lesy7704
Suché křoviny2205
Skalní stepi na vápenci3849249
Úhory0101
Lesostepní doubravy1102
Písčiny0201
Louky a pastviny5708
Pastviny2202
 SamciSamiceMláďataNálezy