Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 9x 12x 196x 33x 250x

Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758)

České jménoplachetnatka skvrnitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy250 nálezů, 80 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2020 , Viktor Střeštík
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A, eM
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, (dry, semi-humid)
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (250 použitých nálezů)
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr618422
Zemní past141142120160
Smyk16919
Neurčeno35056
Prosev2103
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (250 použitých nálezů)
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy0001
Ovocné sady s luční vegetací0101
Vřesoviště nižších poloh0101
Paseky0101
Neurčeno273220375
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0202
Travnaté stepi1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy6706
Suché louky0202
Xerotermy na jiných podkladech1411319
Skály nižších a středních výšek1001
Ovocné sady2114
Louky1001
Kamenolom0021
Haldy a výsypky0005
Xerotermní travinobylinná společenstva1610016
Lesní okraje0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou4506
Polní cesta1001
Kultury listnáčů0112
Břehy tekoucích vod0033
Urbánní biotopy1203
Horské buko-jedlové lesy0001
Acidofilní bory9507
Mezofilní louky1102
Kultury jehličnanů1001
Slatiniště2002
Acidofilní bukové bučiny1001
Květnaté bučiny2202
Vlhké louky1002
Rašeliniště a slatiniště0001
Přirozené lesy7704
Trnkové křoviny1203
Křoviny a skupiny stromů mimo les1001
Floristicky pestré křoviny0001
Skalní stepi na vápencových podkladech3849249
Borové monokultury1001
Smrkové monokultury1802
Polní úhory0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1102
Pole5802
Písečné přesypy0201
Louky a pastviny5708
Polní meze2202
Vrchoviště0001
 SamciSamiceMláďataNálezy