Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Not endangered 9x 12x 196x 27x 244x

Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758)

Czech nameplachetnatka skvrnitá
Threat levelNot endangered
Records244 nálezů, 75 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2020 , Viktor Střeštík
Distribution areaPalaearctic - E-A, eM
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityvery dry, (dry, semi-humid)
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (188 used records)
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr518421
Zemní past136137120157
Smyk14917
Prosev2103
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (169 used records)
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Lesy0001
paseky0101
pískovny0101
suché louky0101
Xerotermy na jiných podkladech1411319
Skály nižších a středních výšek1001
Ovocné sady2114
Louky1001
Kamenolom0021
Haldy a výsypky0005
Xerotermní travinobylinná společenstva1610016
Lesní okraje0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou4506
Polní cesta1001
Kultury listnáčů0112
Břehy tekoucích vod0033
Urbánní biotopy1203
Horské buko-jedlové lesy0001
Acidofilní bory9507
Mezofilní louky1102
Kultury jehličnanů1001
Slatiniště2002
Acidofilní bukové bučiny1001
Květnaté bučiny2202
Vlhké louky1002
Rašeliniště a slatiniště0001
Přirozené lesy7704
Trnkové křoviny1203
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1405
Křoviny a skupiny stromů mimo les1001
Floristicky pestré křoviny0001
Skalní stepi na vápencových podkladech3849249
Borové monokultury1001
Smrkové monokultury1802
Polní úhory0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1102
Pole5802
Písečné přesypy0201
Louky a pastviny5708
Polní meze2202
Vrchoviště0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords