Kvadráty: 6576
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coelotes atropos Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) Téměř ohrožený 1x 1x
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 3x 3x
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus angulatus Araneus angulatus Clerck, 1757 Téměř ohrožený 1x 1x
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 1x 1x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 3x 3x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 1x 1x
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Centromerus incilium Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený 1x 1x
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 1x 1x
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Minyriolus pusillus Minyriolus pusillus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa inquilina Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 2x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 3x 3x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 3x 3x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Heterotheridion nigrovariegatum Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) Ohrožený 1x 1x
Neottiura suaveolens Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Ohrožený 1x 1x
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (70 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 31 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 2
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 1 2
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 3 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 11 3
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 6 3
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 2 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 2 0 2
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 2 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 1 2
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (70 použitých nálezů)
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 2
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 31 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 1 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 3 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 11 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 6 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 2 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 2 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 0 1 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 2 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy