Nálezy podle období  
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) 38× 38×

Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835)

České jménosekáč chlumní
Nálezy38 nálezů, 26 kvadrátů
Poslední nález 2023 , Filip Trnka
Fytogeografická oblast-
Původnost stanovišť-
Vlhkost stanovišť-
Stratum-
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
Neurčeno
Nadm. výška250-1500

Literatura

 © Oto Zimmermann

Tato bakalářská práce přináší souhrnný přehled o biogeografii arachnofauny Alp. Věnuje se pěti řádům pavoukovců, které se v Alpách vyskytují, konkrétně štírům (Scorpiones), štírkům (Pseudoscorpiones), štírenkám (Palpigradi), sekáčům (Opiliones) a pavoukům (Araneae). Tato práce se soustředí na rozšíření endemických a subendemických druhů těchto řádů pavoukovců a faktory, které mohou ovlivňovat jejich rozšíření a celkovou diverzitu v oblasti Alp. Ukazuje se, že významnými faktory jsou teplota a vlhkost. Štírci se vyskytují spíše v teplých a nižších polohách, zatímco zejména štíři Euscorpius (Alpiscorpius) a sekáči jsou tolerantnější i k místům s nižší teplotou, přičemž sekáči vyžadují zejména dostatečnou vlhkost. U pavouků se v horském prostředí Alp celková druhová bohatost a hustota snižuje zejména od otevřených habitatů k lesním stanovištím. Celkovou diverzitu v Alpách navíc výrazně ovlivnily teplotní oscilace během čtvrtohorních klimatických změn a různé pozice a typy refugií, což je dobře patrné u druhů úzce spjatých s půdním prostředím jako např. u štírenek nebo jeskyních štírků čeledi Syarinidae.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (38 použitých nálezů)
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) SamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr9417
Zemní past2817029
Smyk1001
Závěsné padací pasti5501
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (38 použitých nálezů)
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) SamciSamiceMláďataNálezy
alpínské trávníky2001
Porosty borůvek0011
Lesy00016
Mokřady0001
Horské smrčiny221208
Kosodřevina6604
Okraje silnic2101
Horské bučiny4002
Lužní lesy nížin2001
Louky0001
Mezofilní louky0201
Výsadby jehličnanů5501
 SamciSamiceMláďataNálezy