Nálezy podle období  
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) 12× 12×

Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835)

České jménosekáč chlumní
Nálezy12 nálezů, 12 kvadrátů
Poslední nález 2023 , Oto Zimmermann
Fytogeografická oblast-
Původnost stanovišť-
Vlhkost stanovišť-
Stratum-
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
Neurčeno
Nadm. výška500-1400

Literatura

 © Oto Zimmermann

Tato bakalářská práce přináší souhrnný přehled o biogeografii arachnofauny Alp. Věnuje se pěti řádům pavoukovců, které se v Alpách vyskytují, konkrétně štírům (Scorpiones), štírkům (Pseudoscorpiones), štírenkám (Palpigradi), sekáčům (Opiliones) a pavoukům (Araneae). Tato práce se soustředí na rozšíření endemických a subendemických druhů těchto řádů pavoukovců a faktory, které mohou ovlivňovat jejich rozšíření a celkovou diverzitu v oblasti Alp. Ukazuje se, že významnými faktory jsou teplota a vlhkost. Štírci se vyskytují spíše v teplých a nižších polohách, zatímco zejména štíři Euscorpius (Alpiscorpius) a sekáči jsou tolerantnější i k místům s nižší teplotou, přičemž sekáči vyžadují zejména dostatečnou vlhkost. U pavouků se v horském prostředí Alp celková druhová bohatost a hustota snižuje zejména od otevřených habitatů k lesním stanovištím. Celkovou diverzitu v Alpách navíc výrazně ovlivnily teplotní oscilace během čtvrtohorních klimatických změn a různé pozice a typy refugií, což je dobře patrné u druhů úzce spjatých s půdním prostředím jako např. u štírenek nebo jeskyních štírků čeledi Syarinidae.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (12 použitých nálezů)
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) SamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr7416
Smyk1001
Zemní past161704
Závěsné padací pasti5501
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (12 použitých nálezů)
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) SamciSamiceMláďataNálezy
Porosty borůvek0011
Okraje silnic2101
Horské smrčiny161206
Kosodřevina6602
Mezofilní louky0201
Výsadby jehličnanů5501
 SamciSamiceMláďataNálezy