Rok
1958
Autoři
Vladimír Šilhavý
Druhy
Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794)
Ischyropsalis manicata (L. Koch, 1865)
Paranemastoma quadripunctatum (Perty, 1833)
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835)
Obsah
Originalni ID: 180
Citace
Šilhavý V. (1958): Nález mláděte klepítníka (Ischyropsalidae, Opilionidea) na Českomoravské vysočině. Vlastivěd. sbor. Vysočiny, odd. věd přírodních 2: 99–102. Šilhavý V. 1959: Rozbor hemolymfy a klasifikace hemocytů sekáčů. Vlastivěd. sbor. Vysočiny 3: 105–120.

Fotografie