Kvadráty: 5868 5463 5546
  Nálezy podle období
Ischyropsalididae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794) 3x 2x 5x

Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794)

České jménoklepítník členěný
Nálezy5 nálezů, 3 kvadrátů
Poslední nález 2011 , Josef Kašák

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Steatoda nobilis – černý pasažér přistižen v ČR; Dolomedes; Proč si myslím, že to je Palliduphantes pillichi (Kulczyński, 1915) (aneb hozená rukavice nebo ručník); Nález snovačky kuželové Achaeridion conigerum (Simon, 1914) v Krušných horách; Poznámka k článku Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Třesavka jižní (Holocnemus pluchei) – poznámky z předvánočního úklidu v Brně: Překvapivý nález; Pavouci (Araneae) bývalé pískovny v Komořanech v Praze; Žluté misky – méně obvyklá metoda odchytu pavouků; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků V: rod Episyron; Krátké ohlédnutí za zářijovou exkurzí na Radotínských skalách; Slovenská arachnologická konference ve Východné; 117. Arachnologický seminář v Plzni; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 145; Nové knihy; Pokyny pro autory

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Gibbaranea gibbosa – vzácný a ohrožený křižák?; Nález klepítníka členěného (Ischyropsalis hellwigi) v CHKO Železné hory; Zajímavý nález; Významné nálezy pavouků z ČR V. / Remarkable records of spiders from Czechia V; Ploštice kleptoparazitující u pokoutníků; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků III: rod Dipogon; Nepříjemné, bolestivé?; Problematika vlivu agrochemikálií na slíďáky; K 85. narozeninám Jaroslava Svatoně; Milé setkání; Seminář České Arachnologické společnosti – Pardubice 2018; Česká bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 142 a 143; Nové knihy; Pokyny pro autory

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (5 použitých nálezů)
Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794) SamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr2002
Zemní past1301
Fotografie2002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (5 použitých nálezů)
Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794) SamciSamiceMláďataNálezy
Horské smrčiny1001
Kosodřevina1301
Suťové a roklinové lesy2002
Výsadby jehličnanů1001
 SamciSamiceMláďataNálezy