Ischyropsalis (2x)

Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794)
České jméno: klepítník členěný
První nález: 0, ,

Ischyropsalis manicata (L. Koch, 1865)

Česká arachnologická společnost © 2008-2019