Trogulus (3x)

Trogulus closanicus Avram, 1971
První nález: V nálezové databázi: 2010 , Michal Holec
Poslední nález: 2012 , Mgr. Antonín Roušar

Trogulus nepaeformis (Scopoli, 1763)

Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767)

Česká arachnologická společnost © 2008-2019