Nálezy podle období  
Trogulidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trogulus closanicus Trogulus closanicus Avram, 1971
Trogulus nepaeformis Trogulus nepaeformis (Scopoli, 1763) 23× 23×
Trogulus tricarinatus Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 85× 85×

Literatura

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (110 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus closanicus Avram, 1971 3 1 0 2
Trogulus nepaeformis (Scopoli, 1763) 25 27 0 19
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 131 115 0 67
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus nepaeformis (Scopoli, 1763) 2 3 0 3
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 11 13 0 10
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus nepaeformis (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 1 6 2 5
Podzemní trubkové pastiSamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 2 0 0 2
VysavačSamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (110 použitých nálezů)
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus nepaeformis (Scopoli, 1763) 0 2 0 6
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 0 1 0 16
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 45 32 0 12
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus nepaeformis (Scopoli, 1763) 6 14 0 5
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 4 5 0 5
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus closanicus Avram, 1971 2 1 0 1
Trogulus nepaeformis (Scopoli, 1763) 2 6 0 5
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 10 0 0 4
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus nepaeformis (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 3 1 0 8
MokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 17 0 0 7
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 8 9 0 5
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 3 7 0 3
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 6 2 0 3
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus nepaeformis (Scopoli, 1763) 4 4 0 2
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 26 0 0 1
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 3 4 0 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 2 0 0 2
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus nepaeformis (Scopoli, 1763) 2 1 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 3 3 0 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 2 1 0 2
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus nepaeformis (Scopoli, 1763) 9 4 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 0 56 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 0 1 0 2
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus closanicus Avram, 1971 1 0 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 2 2 0 2
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus nepaeformis (Scopoli, 1763) 4 0 0 2
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 4 2 0 1
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 4 0 0 1
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 0 1 2 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 1 5 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy