Nálezy podle období  
Trogulidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trogulus closanicus Trogulus closanicus Avram, 1971
Trogulus nepaeformis Trogulus nepaeformis (Scopoli, 1763)
Trogulus tricarinatus Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 34× 34×

Literatura

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (45 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus closanicus Avram, 1971 3 1 0 2
Trogulus nepaeformis (Scopoli, 1763) 14 17 0 5
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 61 110 0 19
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus nepaeformis (Scopoli, 1763) 2 3 0 3
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 11 12 0 9
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus nepaeformis (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 1 6 2 5
VysavačSamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (45 použitých nálezů)
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus closanicus Avram, 1971 2 1 0 1
Trogulus nepaeformis (Scopoli, 1763) 0 3 0 3
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 4 0 0 2
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus nepaeformis (Scopoli, 1763) 5 12 0 3
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 3 2 0 2
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 32 32 0 4
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 6 2 0 3
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 5 9 0 3
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 3 7 0 3
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 3 4 0 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 2 0 0 2
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus nepaeformis (Scopoli, 1763) 9 4 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 0 56 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus nepaeformis (Scopoli, 1763) 2 1 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 3 3 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus closanicus Avram, 1971 1 0 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 2 0 0 1
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 1 5 0 1
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 4 0 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 0 1 2 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 0 2 0 1
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus nepaeformis (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 4 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy