Kvadráty: 5743
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 Ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle nadmořské výšky


Česká arachnologická společnost © 2008-2019