Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený 12x 5x 36x 3x 56x

Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757)

České jménokřižák mostní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy56 nálezů, 39 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2012 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťsemi-natural, artificial
Vlhkost stanovišťhumid, very humid
StratumVertical surfaces, (Tree trunks)
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Literatura

Habitus of Larinioides species

Аll known species of Larinioides Caporiacco, 1934 are revised. Seven species are recognised, of which one is transferred from Araneus Clerck, 1757 as a new combination, Larinioides jalimovi (Bakhvalov, 1981) comb. n. The first description of a male of L. jalimovi is given. The following four new synonyms are proposed: Epeira gracilis Menge, 1878 syn. n. and Aranea dumetorum islandicola Strand, 1906 syn. n. = L. patagiatus (Clerck, 1757); Araneus cungei Bakhvalov, 1974, syn. n. = Larinioides folium (Schrank, 1803); and Araneus sclopetarius Clerck, 1757 syn. n. = Larinioides cornutus (Clerck, 1757). Detailed illustrations of habitus, copulatory organs, and identification keys of males and females of all Larinioides species are provided.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (33 použitých nálezů)
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1023124
Fotografie0101
Smyk1806
?2202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (25 použitých nálezů)
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
vnější stěny budov1414
vrbové křoviny0101
ruderály2202
mokré louky0201
Močály0101
A7111201001
Skalní a suťové biotopy0101
dubohabřiny1001
interiéry budov41509
00000000101
Louky1102
kamenolomy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019