Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) Není ohrožený 17× 14× 38×

Larinioides ixobolus (Thorell, 1873)

České jménokřižák rudohnědý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy38 nálezů, 24 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek & F. Pavlis, Nosek 1895
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Eastp.
Fytogeografická oblast-
Původnost stanovišť
artificial (Preference: Vysoká)
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
Vlhkost stanovišť-
Stratum
Vertical surfaces (Preference: Vysoká)
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-600

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (38 použitých nálezů)
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování1001
Individuální sběr229112
Fotografie2929
Zemní past0202
Smyk0101
Neurčeno52013
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (38 použitých nálezů)
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vnější stěny budov2310011
Bylinné porosty břehů0011
Interiéry budov55110
Zahrady0212
Kamenolomy0101
Ruderály1304
Neurčeno1209
 SamciSamiceMláďataNálezy