Kvadráty: 6866
  Nálezy podle období
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Larinioides ixobolus Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Lathys stigmatisata Lathys stigmatisata (Menge, 1869) Ohrožený 1x 1x
Eresidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Eresus kollari Eresus kollari Rossi, 1846 Ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micaria subopaca Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený 1x 1x
Scotophaeus quadripunctatus Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Sosticus loricatus Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pellenes nigrociliatus Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) Ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Spiracme striatipes Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Ohrožený 1x 1x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (17 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 2 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 0 0 0 1
Eresus kollari Rossi, 1846 1 0 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 0 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 2 3 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (17 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 2 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Eresus kollari Rossi, 1846 1 0 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 0 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 0 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 2 3 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy