Kvadráty: 6866
  Nálezy podle období
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Larinioides ixobolus Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Lathys stigmatisata Lathys stigmatisata (Menge, 1869) Ohrožený 1x 1x
Eresidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Eresus kollari Eresus kollari Rossi, 1846 Ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micaria subopaca Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený 1x 1x
Scotophaeus quadripunctatus Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Sosticus loricatus Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pellenes nigrociliatus Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) Ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Spiracme striatipes Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Ohrožený 1x 1x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (5 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 2 3 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (4 použitých nálezů)
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 0 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 2 3 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy