Kvadráty: 6866
  Nálezy podle období  
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Larinioides ixobolus Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Lathys stigmatisata Lathys stigmatisata (Menge, 1869) Ohrožený
Eresidae 0-19001901-19501951-20002001+
Eresus kollari Eresus kollari Rossi, 1846 Ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micaria subopaca Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený
Scotophaeus quadripunctatus Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Sosticus loricatus Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pellenes nigrociliatus Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) Ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Spiracme striatipes Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (17 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 2 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 0 0 0 1
Eresus kollari Rossi, 1846 1 0 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 0 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 2 3 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (17 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 2 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Eresus kollari Rossi, 1846 1 0 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 0 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 0 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 2 3 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy