Nálezy podle období  
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) Ohrožený 38× 13× 57×

Lathys stigmatisata (Menge, 1869)

České jménocedivečka hnědá
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy57 nálezů, 18 kvadrátů
První nález 1929, J. Mařan, Baum 1929
Poslední nález 2023 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-550

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavoukovci České republiky; Pavučenka prstohlavá Dactylopisthes digiticeps (Simon, 1881) nalezena na území Česka; Křižák Gibbaranea ullrichi v Česku – jehla v kupce sena nalezena!; V čem tkví nenápadnost křižáka nenápadného?; Jak je to s výskytem křižáka trojlaločného (Cyclosa oculata) v Česku; Rodinný dům a pavouci (a sekáči); Vzácný nález v údolí řeky Bíliny v Krušných horách; Pozoruhodný nález populace slíďáka Pardosa morosa na Vysočině; Nečekané setkání; Pavouci, kteří mají (nejen) na růžích ustláno; Jedna pavučenka s očima, druhá bez očí (skoro); Mezinárodní arachnologická konference v Montevideu; Dvě červnové arachnoexkurze v Praze; Česká bibliografie; Inventarizační průzkumy 2022; Pokyny pro autory

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (57 použitých nálezů)
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev1102
Individuální sběr1414
Neurčeno1756237
Zemní past163014
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (57 použitých nálezů)
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Travnaté stepi0101
Neurčeno1757235
Haldy a výsypky1001
Skalní stepi na vápenci112110
Jeskyně0101
Suché louky3305
Stinné skály nižších poloh1001
Xerotermní travinobylinná společenstva0001
Lesostepní doubravy2002
 SamciSamiceMláďataNálezy