Nálezy podle období  
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) Ohrožený 38× 12× 56×

Lathys stigmatisata (Menge, 1869)

České jménocedivečka hnědá
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy56 nálezů, 17 kvadrátů
První nález 1929, J. Mařan, Baum 1929
Poslední nález 2022 , Tomáš Krejčí
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (56 použitých nálezů)
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1414
Prosev1001
Neurčeno1756237
Zemní past163014
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (56 použitých nálezů)
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1757235
Haldy a výsypky1001
Skalní stepi na vápenci112110
Jeskyně0101
Suché louky3305
Stinné skály nižších poloh1001
Xerotermní travinobylinná společenstva0001
Lesostepní doubravy2002
 SamciSamiceMláďataNálezy