Records by time
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) Endangered 6x 38x 9x 53x

Lathys stigmatisata (Menge, 1869)

Czech namecedivečka hnědá
Threat levelEndangered
Records53 nálezů, 14 kvadrátů
First record 1929, J. Mařan, Baum 1929
Last record 2012 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Westp.
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (16 used records)
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr1202
Zemní past163014
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (19 used records)
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
skalní stepi na vápenci0101
Xerotermy na jiných podkladech3305
Skály nižších a středních výšek1001
Skalní stepi na vápencových podkladech11109
Xerotermní travinobylinná společenstva0001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2002
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020