Kvadráty: 5646
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Hypsosinga albovittata Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium campestre Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 Téměř ohrožený 1x 1x
Cheiracanthium punctorium Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Brigittea latens Brigittea latens (Fabricius, 1775) Ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Haplodrassus kulczynskii Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 Ohrožený 1x 1x
Micaria formicaria Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Erigonoplus globipes Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) Silně ohrožený 1x 1x
Nematogmus sanguinolentus Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený 1x 1x
Prinerigone vagans Prinerigone vagans (Audouin, 1826) Kriticky ohrožený 1x 1x
Silometopus reussi Silometopus reussi (Thorell, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Tapinocyba biscissa Tapinocyba biscissa (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 12x 12x
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 3x 3x
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Asianellus festivus Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený 3x 3x
Attulus distinguendus Attulus distinguendus (Simon, 1868) Silně ohrožený 1x 1x
Carrhotus xanthogramma Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Ohrožený 1x 1x
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 4x 4x
Pellenes tripunctatus Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 4x 4x
Sclerosomatidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Astrobunus laevipes Astrobunus laevipes (Canestrini, 1872) 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 1x 1x
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 1x 1x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (55 použitých nálezů)
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 1 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 25 5 0 12
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 2 4 0 3
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 2 0 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 2 1 0 3
Attulus distinguendus (Simon, 1868) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 3 1 0 4
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 3 1 0 4
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 2 0 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Tapinocyba biscissa (O. Pickard-Cambridge, 1873) 3 11 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Prinerigone vagans (Audouin, 1826) 1 0 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 1 0 0 1
Astrobunus laevipes (Canestrini, 1872) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 2 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (55 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 1 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 25 5 0 12
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 2 4 0 3
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 2 0 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 2 1 0 3
Attulus distinguendus (Simon, 1868) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 3 1 0 4
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 3 1 0 4
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 2 0 0 1
Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Astrobunus laevipes (Canestrini, 1872) 1 0 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Prinerigone vagans (Audouin, 1826) 1 0 0 1
Tapinocyba biscissa (O. Pickard-Cambridge, 1873) 3 11 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 2 1 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 1 0 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 1 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 1 0 1
Písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy