Kvadráty: 5646
  Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hypsosinga albovittata Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium campestre Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 Téměř ohrožený
Cheiracanthium punctorium Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Brigittea latens Brigittea latens (Fabricius, 1775) Ohrožený
Lathys stigmatisata Lathys stigmatisata (Menge, 1869) Ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Civizelotes pygmaeus Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) Ohrožený
Gnaphosa opaca Gnaphosa opaca Herman, 1879 Ohrožený
Haplodrassus kulczynskii Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 Ohrožený
Micaria formicaria Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený
Scotophaeus quadripunctatus Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Acartauchenius scurrilis Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
Agyneta affinis Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigonoplus globipes Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) Silně ohrožený
Ipa terrenus Ipa terrenus (L. Koch, 1879) Kriticky ohrožený
Nematogmus sanguinolentus Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený
Prinerigone vagans Prinerigone vagans (Audouin, 1826) Kriticky ohrožený
Silometopus reussi Silometopus reussi (Thorell, 1871) Není ohrožený
Staveleya pusilla Staveleya pusilla (Menge, 1869) Silně ohrožený
Tapinocyba biscissa Tapinocyba biscissa (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Scotina palliardii Scotina palliardii (L. Koch, 1881) Ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa schmidti Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) Silně ohrožený
Alopecosa sulzeri Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Ohrožený
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 12× 12×
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asianellus festivus Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený
Attulus distinguendus Attulus distinguendus (Simon, 1868) Silně ohrožený
Carrhotus xanthogramma Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Ohrožený
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený
Pellenes tripunctatus Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Sclerosomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Astrobunus laevipes Astrobunus laevipes (Canestrini, 1872)
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tetragnatha nigrita Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Trogulidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trogulus tricarinatus Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767)

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (72 použitých nálezů)
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 1 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 25 5 0 12
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 2 4 0 3
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 2 0 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 2 1 0 3
Attulus distinguendus (Simon, 1868) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 3 1 0 4
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 3 1 0 4
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 0 1 0 1
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 1 2 0 1
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 2 0 0 1
Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 2 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 0 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Staveleya pusilla (Menge, 1869) 1 1 0 2
Tapinocyba biscissa (O. Pickard-Cambridge, 1873) 3 11 0 1
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa opaca Herman, 1879 0 1 0 1
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) 1 1 0 2
Ipa terrenus (L. Koch, 1879) 1 1 0 2
Prinerigone vagans (Audouin, 1826) 1 0 0 1
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 1 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 1 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 1 0 0 1
Astrobunus laevipes (Canestrini, 1872) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 1 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 2 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 2 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 2 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 0 56 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (72 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 1 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 25 5 0 12
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 2 4 0 3
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 2 0 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 2 1 0 3
Attulus distinguendus (Simon, 1868) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 3 1 0 4
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 3 1 0 4
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 0 1 0 1
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 1 2 0 1
Gnaphosa opaca Herman, 1879 0 1 0 1
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 2 0 0 1
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 2 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 0 0 1
Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) 1 1 0 2
Ipa terrenus (L. Koch, 1879) 1 1 0 2
Staveleya pusilla (Menge, 1869) 1 0 0 1
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 1 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 1 0 1
Astrobunus laevipes (Canestrini, 1872) 1 0 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 2 1 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 0 56 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Prinerigone vagans (Audouin, 1826) 1 0 0 1
Tapinocyba biscissa (O. Pickard-Cambridge, 1873) 3 11 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 2 1 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 1 0 0 1
JeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Staveleya pusilla (Menge, 1869) 0 1 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 1 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 2 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 1 0 1
Písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy