Kvadráty: 5646
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Hypsosinga albovittata Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium campestre Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 Téměř ohrožený
Cheiracanthium punctorium Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Brigittea latens Brigittea latens (Fabricius, 1775) Ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Civizelotes pygmaeus Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) Ohrožený
Gnaphosa opaca Gnaphosa opaca Herman, 1879 Ohrožený
Haplodrassus kulczynskii Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 Ohrožený
Micaria formicaria Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený
Scotophaeus quadripunctatus Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigonoplus globipes Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) Silně ohrožený
Ipa terrenus Ipa terrenus (L. Koch, 1879) Kriticky ohrožený
Nematogmus sanguinolentus Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený
Prinerigone vagans Prinerigone vagans (Audouin, 1826) Kriticky ohrožený
Silometopus reussi Silometopus reussi (Thorell, 1871) Není ohrožený
Tapinocyba biscissa Tapinocyba biscissa (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Scotina palliardii Scotina palliardii (L. Koch, 1881) Ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa sulzeri Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Ohrožený
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 12× 12×
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Asianellus festivus Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený
Attulus distinguendus Attulus distinguendus (Simon, 1868) Silně ohrožený
Carrhotus xanthogramma Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Ohrožený
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený
Pellenes tripunctatus Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Sclerosomatidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Astrobunus laevipes Astrobunus laevipes (Canestrini, 1872)
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (63 použitých nálezů)
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 1 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 25 5 0 12
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 2 4 0 3
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 2 0 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 2 1 0 3
Attulus distinguendus (Simon, 1868) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 3 1 0 4
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 3 1 0 4
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa opaca Herman, 1879 0 1 0 1
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) 1 1 0 2
Ipa terrenus (L. Koch, 1879) 0 1 0 1
Prinerigone vagans (Audouin, 1826) 1 0 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 1 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 1 0 0 1
Astrobunus laevipes (Canestrini, 1872) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 1 2 0 1
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 2 0 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Tapinocyba biscissa (O. Pickard-Cambridge, 1873) 3 11 0 1
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 1 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 2 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 2 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (63 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 1 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 25 5 0 12
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 2 4 0 3
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 2 0 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 2 1 0 3
Attulus distinguendus (Simon, 1868) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 3 1 0 4
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 3 1 0 4
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 1 2 0 1
Gnaphosa opaca Herman, 1879 0 1 0 1
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 2 0 0 1
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) 1 1 0 2
Ipa terrenus (L. Koch, 1879) 0 1 0 1
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 1 0 1
Astrobunus laevipes (Canestrini, 1872) 1 0 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Prinerigone vagans (Audouin, 1826) 1 0 0 1
Tapinocyba biscissa (O. Pickard-Cambridge, 1873) 3 11 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 2 1 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 1 0 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 1 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 2 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 1 0 1
Písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy