Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 Ohrožený 71× 28× 100×

Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942

České jménoskálovka ozubená
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy100 nálezů, 27 kvadrátů
První nález 1949, F. Miller, Miller 1949
Poslední nález 2022 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníEuropean - Me. (U
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška200-600

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (100 použitých nálezů)
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev6204
Zemní past6523240
Neurčeno5646149
Individuální sběr1506
Smyk1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (100 použitých nálezů)
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Travnaté stepi6103
Suché louky2110014
Suché doubravy3301
Neurčeno2535043
Xerotermní travinobylinná společenstva3417112
Porosty borůvek25107
Lesostepní doubravy1304
Skalní stepi na vápenci146216
 SamciSamiceMláďataNálezy