Kvadráty: 6452
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Hypsosinga pygmaea Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassyllus pumilus Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený 1x 1x
Gnaphosa lucifuga Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 2x
Haplodrassus kulczynskii Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 Ohrožený 2x 2x
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Ipa keyserlingi Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený 1x 1x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Lophomma punctatum Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 1x 1x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Trichopterna cito Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený 1x 1x
Walckenaeria cuspidata Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 2x 2x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero aphana Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora manicata Zora manicata Simon, 1878 Ohrožený 1x 1x
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 1x 1x
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Attulus penicillatus Attulus penicillatus (Simon, 1875) Silně ohrožený 1x 1x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Thomisus onustus Thomisus onustus Walckenaer, 1805 Ohrožený 1x 1x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (44 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 2 3 0 2
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 0 3 0 2
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 5 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 0 0 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 2 0 2
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Zora manicata Simon, 1878 0 1 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 0 1 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (44 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 2 3 0 2
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 0 3 0 2
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 1 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 2 0 2
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Zora manicata Simon, 1878 0 1 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 0 1 1
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 5 0 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy