Kvadráty: 6452
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Hypsosinga pygmaea Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassyllus pumilus Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený 1x 1x
Gnaphosa lucifuga Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 2x
Haplodrassus kulczynskii Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 Ohrožený 2x 2x
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Ipa keyserlingi Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený 1x 1x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Lophomma punctatum Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 1x 1x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Trichopterna cito Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený 1x 1x
Walckenaeria cuspidata Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 2x 2x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ero aphana Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora manicata Zora manicata Simon, 1878 Ohrožený 1x 1x
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 1x 1x
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Attulus penicillatus Attulus penicillatus (Simon, 1875) Silně ohrožený 1x 1x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Thomisus onustus Thomisus onustus Walckenaer, 1805 Ohrožený 1x 1x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (6 použitých nálezů)
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (19 použitých nálezů)
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 5 0 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy