Kvadráty: 6452
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Hypsosinga pygmaea Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassyllus pumilus Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený
Gnaphosa lucifuga Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Haplodrassus kulczynskii Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 Ohrožený
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Ipa keyserlingi Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Lophomma punctatum Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Trichopterna cito Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
Walckenaeria cuspidata Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero aphana Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora manicata Zora manicata Simon, 1878 Ohrožený
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus penicillatus Attulus penicillatus (Simon, 1875) Silně ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Thomisus onustus Thomisus onustus Walckenaer, 1805 Ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (44 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 2 3 0 2
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 0 3 0 2
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 5 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 0 0 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 2 0 2
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Zora manicata Simon, 1878 0 1 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 0 1 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (44 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 2 3 0 2
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 0 3 0 2
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 1 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 2 0 2
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Zora manicata Simon, 1878 0 1 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 0 1 1
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 5 0 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy