Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 14x 28x 862x 53x 957x

Araniella cucurbitina (Clerck, 1757)

České jménokřižák zelený
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy957 nálezů, 196 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2018 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-400-700

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (390 použitých nálezů)
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk9812723163
Individuální sběr4470692
Nárazová past2002
Zemní past1283523
Sklepávání8111918598
Prosev3404
?2305
Eklektor0101
Potrava rákosníků1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (335 použitých nálezů)
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
městské parky5404
Louky2002
Louky a pastviny1001
travnaté stepi1414020
ostřicové porosty stojatých vod1102
bažinné olšiny4216
rašeliniště78016
paseky1214
mokré louky1917624
kamenolomy71209
bučiny nižších poloh8205
horská vřesoviště3204
Břehy tekoucích vod5307
luční ostřicové mokřady13704
skalní stepi na vápenci3304
výsadby jehličnanů810216
Močály2021317
Louky a pastviny0303
úhory4204
osluněné skály nižších poloh1001
suché křoviny68010
Xerotermní travinobylinná společenstva88112
Horské biotopy0202
horské bučiny0415
Louky520021
bylinné porosty břehů3102
reliktní bory na skalách2304
pastviny1503
písčiny5607
rašelinné bory1001
lesostepní doubravy2505
Těžební jámy1202
00000000101
Lesy1012017
dubohabřiny91613011
údolní jasanoolšové luhy65178
ruderály0625
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Lesní okraje3607
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2637
podmáčené smrčiny3303
bahnité břehy0101
ovocné sady bez bylinné vegetace410510
mezofilní louky2405
haldy a výsypky24235
A1211004508
kamenité suti nižších poloh3103
Přirozené lesy21175
Kultury listnáčů0112
suché lesní lemy2002
suťové a roklinové lesy30154
21211100001
alpínské trávníky1101
lužní lesy nížin0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020