Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 7x 15x 486x 58x 566x

Araniella cucurbitina (Clerck, 1757)

České jménokřižák zelený
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy566 nálezů, 197 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2018 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-400-700

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (385 použitých nálezů)
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk7810320134
Individuální sběr5170596
Nárazová past2002
Zemní past394516653
Sklepávání65985885
Prosev612014
Eklektor0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (337 použitých nálezů)
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
městské parky1001
Louky720023
Louky a pastviny1304
Bažinné olšiny4216
Xerotermy na jiných podkladech1414020
Porosty vysokých ostřic1102
Přechodová rašeliniště2103
Lesní paseky1214
Vlhké louky1917624
Kamenolom71209
Vrchoviště2508
Acidofilní bukové bučiny0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou3204
Břehy tekoucích vod5307
Skalní stepi na vápencových podkladech3304
Slatiniště13805
Kulturní lesy3703
Močály2021317
Luční úhory4204
Skály nižších a středních výšek1001
Floristicky pestré křoviny2303
Rašeliniště a slatiniště3205
Xerotermní travinobylinná společenstva88112
Horské biotopy0202
Horské buko-jedlové lesy0516
Bylinné porosty na březích potoků a řek3102
Reliktní bory na skalních podkladech2304
Pastviny1503
Písečné přesypy6608
Křovinatý plášť lesa0101
Rašelinné březiny a bory1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2505
Těžební jámy1202
Lesy1012017
Smrkové monokultury1229
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy91613011
Lužní lesy65178
Urbánní biotopy0625
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Lesní okraje3607
Rákosiny, orobincové porosty2637
Podmáčené smrčiny0101
Bahnité a písčité břehy tekoucích vod0101
Ovocné sady815518
Mezofilní louky1404
Haldy a výsypky24235
Polní meze1001
Borové monokultury4105
Kamenité sutě3103
Přirozené lesy21175
Kultury listnáčů0112
Přirozené smrčiny (bory a březiny)3202
Křoviny a skupiny stromů mimo les3405
Trnkové křoviny1001
Parky4403
Bylinný lem lesa2002
Suťové a roklinové lesy30154
Květnaté bučiny8104
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1101
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020