Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 15× 486× 97× 605×

Araniella cucurbitina (Clerck, 1757)

České jménokřižák zelený
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy605 nálezů, 210 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška0-1450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (605 použitých nálezů)
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk9411320159
Individuální sběr54765102
Sklepávání65995886
Zemní past404716656
Neurčeno50714185
Nárazová past2002
Prosev612014
Eklektor0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (605 použitých nálezů)
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Ruderály0726
Kamenolomy813011
Zahrady1301
Podmáčené smrčiny0202
Mokré louky2018626
Okraje silnic0101
Lesní okraje3708
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1203
Výsadby listnáčů1113
Neurčeno7514125237
Vlhké lesní lemy3003
Lužní lesy nížin761711
Suťové a roklinové lesy50156
Suché doubravy111613013
Vřesoviště nižších poloh3103
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1102
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3638
Suché lesní lemy1001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky5404
Bučiny nižších poloh9206
Vlhké doubravy1001
Mokřadní olšiny4317
Louky720023
Suché křoviny69011
Louky a pastviny1304
Suché louky1414020
Ostřicové porosty stojatých vod1102
Rašeliniště78016
Paseky1214
Porosty borůvek3204
Břehy tekoucích vod5307
Skalní stepi na vápenci3304
Luční ostřicové mokřady13805
Výsadby jehličnanů810217
Močály2021317
Úhory4204
Stinné skály nižších poloh1001
Xerotermní travinobylinná společenstva88112
Horské biotopy0202
Horské bučiny0516
Bylinné porosty břehů3102
Reliktní bory na skalách2304
Pastviny2504
Písčiny6608
Rašelinné bory1001
Lesostepní doubravy2505
Těžební jámy1202
Lesy1012017
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Písčité břehy0101
Ovocné sady s luční vegetací815518
Mezofilní louky1404
Haldy a výsypky24235
Kamenité suti nižších poloh3103
Přirozené lesy21175
Horské smrčiny3202
alpínské trávníky1101
 SamciSamiceMláďataNálezy