Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 7x 15x 486x 90x 598x

Araniella cucurbitina (Clerck, 1757)

České jménokřižák zelený
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy598 nálezů, 208 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-400-700

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (598 použitých nálezů)
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr54755101
Sklepávání65995886
Smyk9311020155
Neurčeno50714185
Zemní past404516654
Nárazová past2002
Prosev612014
Eklektor0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (598 použitých nálezů)
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zahrady1301
Podmáčené smrčiny0202
Mokré louky2018626
Lesní okraje3708
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1203
Výsadby listnáčů1113
Neurčeno7413825233
Vlhké lesní lemy3003
Lužní lesy nížin761711
Kamenolomy812010
Suťové a roklinové lesy50156
Suché doubravy111613013
Vřesoviště nižších poloh3103
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1102
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3638
Suché lesní lemy1001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky5404
Bučiny nižších poloh9206
Vlhké doubravy1001
Mokřadní olšiny4317
Louky720023
Suché křoviny69011
Louky a pastviny1304
Suché louky1414020
Ostřicové porosty stojatých vod1102
Rašeliniště78016
Paseky1214
Porosty borůvek3204
Břehy tekoucích vod5307
Skalní stepi na vápenci3304
Luční ostřicové mokřady13805
Výsadby jehličnanů810217
Močály2021317
Úhory4204
Stinné skály nižších poloh1001
Xerotermní travinobylinná společenstva88112
Horské biotopy0202
Horské bučiny0516
Bylinné porosty břehů3102
Reliktní bory na skalách2304
Pastviny2504
Písčiny6608
Rašelinné bory1001
Lesostepní doubravy2505
Těžební jámy1202
Lesy1012017
Ruderály0625
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Písčité břehy0101
Ovocné sady s luční vegetací815518
Mezofilní louky1404
Haldy a výsypky24235
Kamenité suti nižších poloh3103
Přirozené lesy21175
Horské smrčiny3202
alpínské trávníky1101
 SamciSamiceMláďataNálezy