Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 7x 15x 486x 83x 591x

Araniella cucurbitina (Clerck, 1757)

České jménokřižák zelený
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy591 nálezů, 206 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-400-700

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (591 použitých nálezů)
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr5473599
Smyk8911020151
Neurčeno50714185
Zemní past404516654
Nárazová past2002
Sklepávání65985885
Prosev612014
Eklektor0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (591 použitých nálezů)
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zahrady1301
Lesní okraje3708
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1203
Výsadby listnáčů1001
Neurčeno7413825233
Vlhké lesní lemy1001
Lužní lesy75179
Kamenolomy1001
Suťové a roklinové lesy1001
Suché acidofilní doubravy1001
Vřesoviště nižších poloh3103
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
Suché lesní lemy1001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1001
Lužní lesy nížin0101
Vlhké doubravy1001
Bažinné olšiny4317
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy101613012
Louky720023
Křovinatý plášť lesa0202
Louky a pastviny1304
Xerotermy na jiných podkladech1414020
Porosty vysokých ostřic1102
Přechodová rašeliniště2103
Lesní paseky1214
Vlhké louky1917624
Kamenolom71209
Vrchoviště2508
Acidofilní bukové bučiny0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou3204
Břehy tekoucích vod5307
Skalní stepi na vápencových podkladech3304
Slatiniště13805
Kulturní lesy3703
Močály2021317
Luční úhory4204
Skály nižších a středních výšek1001
Floristicky pestré křoviny2303
Rašeliniště a slatiniště3205
Xerotermní travinobylinná společenstva88112
Horské biotopy0202
Horské buko-jedlové lesy0516
Bylinné porosty na březích potoků a řek3102
Reliktní bory na skalních podkladech2304
Pastviny1503
Písečné přesypy6608
Rašelinné březiny a bory1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2505
Těžební jámy1202
Lesy1012017
Smrkové monokultury1229
Urbánní biotopy0625
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Rákosiny, orobincové porosty2637
Podmáčené smrčiny0101
Bahnité a písčité břehy tekoucích vod0101
Ovocné sady815518
Mezofilní louky1404
Haldy a výsypky24235
Polní meze1001
Borové monokultury4105
Kamenité sutě3103
Přirozené lesy21175
Kultury listnáčů0112
Přirozené smrčiny (bory a březiny)3202
Křoviny a skupiny stromů mimo les3405
Trnkové křoviny1001
Parky4403
Bylinný lem lesa2002
Suťové a roklinové lesy30154
Květnaté bučiny8104
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1101
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0001
 SamciSamiceMláďataNálezy