Kvadráty: 6845
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus nordmanni Araneus nordmanni (Thorell, 1870) Kriticky ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Araniella alpica Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Zygiella montana Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona alpicola Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Gnaphosa badia Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) Silně ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta affinis Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Není ohrožený
Agyneta conigera Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Anguliphantes tripartitus Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) Není ohrožený
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Asthenargus perforatus Asthenargus perforatus Schenkel, 1929 Téměř ohrožený
Bathyphantes eumenis buchari Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 Není ohrožený
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 11× 11×
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Centromerus arcanus Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Není ohrožený
Centromerus pabulator Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Ceratinella brevipes Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Není ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Dismodicus elevatus Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) Téměř ohrožený
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Entelecara erythropus Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Formiphantes lephthyphantiformis Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907) Není ohrožený
Gonatium rubens Gonatium rubens (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený
Labulla thoracica Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený
Lepthyphantes nodifer Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 Téměř ohrožený
Lepthyphantes notabilis Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Micrargus apertus Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 14× 15×
Mughiphantes pulcher Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) Téměř ohrožený
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Obscuriphantes obscurus Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Oreoneta tatrica Oreoneta tatrica (Kulczyński, 1915) Není ohrožený
Oreonetides vaginatus Oreonetides vaginatus (Thorell, 1872) Silně ohrožený
Pelecopsis elongata Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Pocadicnemis juncea Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený
Porrhomma egeria Porrhomma egeria Simon, 1884 Není ohrožený
Porrhomma myops Porrhomma myops Simon, 1884 Není ohrožený
Porrhomma pallidum Porrhomma pallidum Jackson, 1913 Není ohrožený
Saaristoa firma Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) Není ohrožený
Silometopus elegans Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
Tapinocyba affinis Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený
Tapinopa longidens Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Tiso vagans Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Troxochrus scabriculus Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) Není ohrožený
Walckenaeria capito Walckenaeria capito (Westring, 1861) Téměř ohrožený
Walckenaeria cuspidata Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria mitrata Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Není ohrožený
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Acantholycosa norvegica sudetica Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) Ohrožený
Alopecosa aculeata Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) Ohrožený
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa inquilina Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 14× 14×
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa ferruginea Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) Silně ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 15× 16×
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa sphagnicola Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) Ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 12× 12×
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 13× 13×
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Attulus floricola Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus dubius Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Meta menardi Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 13× 13×
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 10×
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ohlertidion ohlerti Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) Silně ohrožený
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Robertus neglectus Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Rugathodes bellicosus Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (380 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 3 2 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 1 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 2 1 0 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 1 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 3 0 1 2
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 1 0 2
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 2 3 0 3
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 0 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 0 1 0 1
Asthenargus perforatus Schenkel, 1929 1 0 0 1
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 3 5 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 4
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 1 0 0 3
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 2 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 8 6 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 2
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 6
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 8 10 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 2
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 0 1 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 22 13 0 1
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 2
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 2
Oreoneta tatrica (Kulczyński, 1915) 5 10 0 2
Oreonetides vaginatus (Thorell, 1872) 4 0 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 0 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 2 0 0 1
Porrhomma myops Simon, 1884 0 1 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 1 0 0 1
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 2 5 0 4
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 1 0 2
Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) 2 5 10 4
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 11
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 4 2 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 5
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 11
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 2 4 0 2
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 0 0 12
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 13
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 2 0 2
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 9
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 3
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 0 7
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 12
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 2
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 4
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 8
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 2
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 23 22 0 5
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 2 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 1 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus nordmanni (Thorell, 1870) 0 1 0 1
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 2 2 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 7 3 1 3
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 1 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Asthenargus perforatus Schenkel, 1929 1 0 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 15 11 0 2
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 2 0 1
Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907) 1 0 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 2 3 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 3 4 0 2
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 1 0 2
Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) 0 2 0 2
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 11 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 4 0 1
Oreoneta tatrica (Kulczyński, 1915) 5 2 0 3
Oreonetides vaginatus (Thorell, 1872) 12 0 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) 0 1 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 0 1 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 3 2 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 0 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) 0 0 2 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 2 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 1 2
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 2 0 2
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 2 2 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 1 1 0 2
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 2
Araneus nordmanni (Thorell, 1870) 0 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 0 0 2
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 2
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 0 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 4
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) 0 0 0 2
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 0 0 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) 0 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (380 použitých nálezů)
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 3
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 3
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 0 10
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 7
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 2
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 0 0 0 2
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 14
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 2
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 0 0 1
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 3
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 1 0 3
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 14
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 5
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 15
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 0 0 12
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 13
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 13
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 8
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 2
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 5
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 4
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 1 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 3
Araneus nordmanni (Thorell, 1870) 0 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 0 0 2
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 2
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 0 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 2
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 4
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 2 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 0 1 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 0 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Oreoneta tatrica (Kulczyński, 1915) 0 2 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 2
Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) 0 0 0 2
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 2 4 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 2
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 21 19 0 4
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 1 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Araneus nordmanni (Thorell, 1870) 0 1 0 1
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 3 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 7 3 1 3
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 1 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Asthenargus perforatus Schenkel, 1929 2 0 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 8 6 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 23 21 0 3
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 2 0 1
Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907) 1 0 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 2 3 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Oreoneta tatrica (Kulczyński, 1915) 10 10 0 4
Oreonetides vaginatus (Thorell, 1872) 16 0 0 2
Porrhomma egeria Simon, 1884 2 0 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 1 0 0 1
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) 0 2 0 2
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 2 4 2 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 1 0 2
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 2 0 3
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 4 3 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 2 0 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 1
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 3 3 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 0 1 0 1
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 3 5 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 25 17 0 3
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 2 0 2
Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) 0 2 0 2
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Porrhomma myops Simon, 1884 0 1 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 2 0 2
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) 0 2 5 2
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 2 1 0 3
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 1 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 3 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 2 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 1 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 2 1 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) 2 3 7 3
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 2 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 3 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 2 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 11 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 4 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 0 0 0 2
Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) 0 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 2 2 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 0 2 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy