Kvadráty: 5462 5259 5260 6845 5158 5360
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Oreonetides vaginatus (Thorell, 1872) Silně ohrožený 50× 56×

Oreonetides vaginatus (Thorell, 1872)

České jménoplachetnatka pochvatá
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy56 nálezů, 6 kvadrátů
První nález 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Poslední nález 2010 , Vlastimil Růžička
Areál rozšířeníHolarctic, eM [Boh.] [bm.]
Fytogeografická oblast
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška600-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (56 použitých nálezů)
Oreonetides vaginatus (Thorell, 1872) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr12905
Neurčeno0202
Zemní past19822048
Prosev0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (56 použitých nálezů)
Oreonetides vaginatus (Thorell, 1872) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno7523024
Horské biotopy7204
Skály a sutě v horách1102
Lesy16002
Kamenité suti nižších poloh2002
alpínské trávníky1028016
Rašeliniště7006
 SamciSamiceMláďataNálezy