Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) Téměř ohrožený 25× 31×

Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881)

České jménoplachetnatka noční
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy31 nálezů, 16 kvadrátů
První nález 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929
Poslední nález 2020 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Vertical surfaces (Preference: Vysoká)
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška150-1500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (31 použitých nálezů)
Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev0101
Individuální sběr1182016
Zemní past314010
Neurčeno0404
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (31 použitých nálezů)
Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Reliktní bory na skalách0101
Stinné skály nižších poloh935014
Neurčeno0808
Suché doubravy0101
Skály a sutě v horách2101
Kamenité suti nižších poloh1505
Skalní a suťové biotopy25001
 SamciSamiceMláďataNálezy