Kvadráty: 5463
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 20× 20×
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 28× 29×
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 15× 15×
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 10× 10×
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 30× 31×
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Gibbaranea gibbosa Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 50× 50×
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Gnaphosa montana Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) Ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 17× 17×
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 21× 21×
Iberina difficilis Iberina difficilis (Harm, 1966) Ohrožený
Ischyropsalididae 0-19001901-19501951-20002001+
Ischyropsalis hellwigi Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794)
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta conigera Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Anguliphantes tripartitus Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) Není ohrožený 15× 15×
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Asthenargus helveticus Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený
Bathyphantes eumenis Bathyphantes eumenis (L. Koch, 1879) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Centromerus arcanus Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Není ohrožený 27× 28×
Centromerus cavernarum Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Centromerus pabulator Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 14× 14×
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 12× 12×
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 11× 11×
Dicymbium tibiale Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Téměř ohrožený
Diplocentria bidentata Diplocentria bidentata (Emerton, 1882) Ohrožený
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Diplocephalus helleri Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 12× 13×
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 18× 18×
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Drepanotylus uncatus Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 11× 11×
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený
Hilaira excisa Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 13× 13×
Improphantes nitidus Improphantes nitidus (Thorell, 1875) Téměř ohrožený
Labulla thoracica Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Lepthyphantes nodifer Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 Téměř ohrožený
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený 15× 15×
Maro lepidus Maro lepidus Casemir, 1961 Silně ohrožený
Maro minutus Maro minutus O. Pickard-Cambridge, 1907 Ohrožený
Metopobactrus prominulus Metopobactrus prominulus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
Micrargus apertus Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Micrargus georgescuae Micrargus georgescuae Millidge, 1976 Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 57× 58×
Microlinyphia impigra Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 11× 11×
Mughiphantes pulcher Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) Téměř ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene emphana Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Obscuriphantes obscurus Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený 13× 13×
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Pocadicnemis carpatica Pocadicnemis carpatica (Chyzer, 1894) Ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 10× 10×
Porrhomma egeria Porrhomma egeria Simon, 1884 Není ohrožený
Porrhomma pallidum Porrhomma pallidum Jackson, 1913 Není ohrožený
Saloca diceros Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 21× 21×
Sintula corniger Sintula corniger (Blackwall, 1856) Téměř ohrožený
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tapinocyba affinis Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 16× 16×
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 12× 12×
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 10× 10×
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 13× 13×
Thyreosthenius parasiticus Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený 13× 13×
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 21× 21×
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený 10× 10×
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený
Walckenaeria mitrata Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Není ohrožený 11× 11×
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 10× 10×
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 24× 24×
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 19× 19×
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 17× 17×
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 11× 11×
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 13× 13×
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 20× 20×
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Opilio canestrinii Opilio canestrinii (Thorell, 1876)
Phalangium opilio Phalangium opilio Linnaeus, 1758
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Meta menardi Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 13× 13×
Robertus truncorum Robertus truncorum (L. Koch, 1872) Téměř ohrožený 12× 12×
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (983 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 92 3 0 20
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 43 20 0 27
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 23 0 0 5
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 17 6 1 14
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 11 2 0 8
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 247 40 4 29
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 2 0 3
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 2 0 3
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 10 4 0 7
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 129 86 19 49
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 13 5 0 7
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 1 1 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 16 8 0 8
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 2 0 3
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 19 5 0 16
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 7 0 0 6
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 45 18 0 19
Iberina difficilis (Harm, 1966) 6 0 0 2
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 2 0 3
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 22 13 0 15
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 4 1 0 4
Bathyphantes eumenis (L. Koch, 1879) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 29 46 0 9
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 23 34 0 26
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 2 0 0 2
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 3 6 0 7
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 66 19 0 14
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 8 9 0 11
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 3 3 0 5
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 12 11 0 11
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 2 16 0 7
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 2 0 0 1
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 9 8 0 11
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 20 29 0 18
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 7 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 21 3 0 11
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 11 6 0 13
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 2 0 2
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 0 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 2 1 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 7 4 0 6
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 25 11 0 15
Maro minutus O. Pickard-Cambridge, 1907 1 0 0 1
Metopobactrus prominulus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 1 0 3
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 9 2 0 8
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 233 64 0 56
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 9 9 0 11
Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) 0 2 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 1 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 5 14 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 19 8 0 13
Pocadicnemis carpatica (Chyzer, 1894) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 15 14 0 9
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 1 0 2
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 3 0 0 3
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 143 22 0 20
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 5 0 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 11 2 0 7
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 8 18 0 14
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 7 24 0 12
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 4 1 0 3
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 6 7 0 9
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 2 14 0 12
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 6 5 0 3
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 19 29 0 13
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 8 23 0 21
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 9 8 0 10
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 5 0 4
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 4 7 0 10
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 7 7 0 10
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 23 2 0 4
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 83 24 0 23
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 3 0 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 166 48 0 19
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 23 5 3 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 45 7 0 8
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 3 0 3
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 103 49 0 17
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 19 16 0 11
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 24 16 0 12
Ero furcata (Villers, 1789) 2 2 0 4
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 36 14 0 19
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 2 2 4 6
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 3 6 0 6
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 0 2 2
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 1 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 12 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 5 0 0 3
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 17 8 0 12
Robertus truncorum (L. Koch, 1872) 11 6 0 12
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 2 2 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 11 11 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 3 3 0 1
Bathyphantes eumenis (L. Koch, 1879) 0 1 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 2 1 0 1
Diplocentria bidentata (Emerton, 1882) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 0 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 10 8 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 3 3 2
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 1 1 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 12 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 2 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 2 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 2 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 1 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 2 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 2 2 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 0 1 0 1
Bathyphantes eumenis (L. Koch, 1879) 2 6 0 2
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 2 6 0 2
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 0 3 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 2 0 1
Maro lepidus Casemir, 1961 2 0 0 1
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 3 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) 3 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 3 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 3 2 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 2 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 2 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 2
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 2 3 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 2 3 1
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 1 1 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 1 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 2 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 2 3 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 3 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794) 2 0 0 2
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 0 0 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 2 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (983 použitých nálezů)
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 39 0 0 14
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 34 18 0 24
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 13 6 1 9
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 10 1 0 8
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 236 37 4 26
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 2 0 3
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 5 1 0 4
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 128 92 17 45
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 4 1 0 3
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 16 6 0 7
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 16 6 0 15
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 6 0 0 5
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 48 21 0 20
Iberina difficilis (Harm, 1966) 6 0 0 2
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 2 0 3
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 22 12 0 14
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 4 1 0 4
Bathyphantes eumenis (L. Koch, 1879) 2 5 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 7 0 4
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 20 21 0 21
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 2 0 0 2
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 2 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 65 15 0 12
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 5 5 0 7
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 3 3 0 5
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 12 10 0 10
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 8 6 0 9
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 20 27 0 16
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 2 6 0 2
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 18 1 0 8
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 9 5 0 11
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 0 3 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 2 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 0 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 2 1 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 5 3 0 4
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 24 5 0 11
Maro lepidus Casemir, 1961 2 0 0 1
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 0 0 3
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 8 2 0 7
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 197 54 0 49
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 9 9 0 11
Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) 3 3 0 3
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 1 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 17 7 0 12
Pocadicnemis carpatica (Chyzer, 1894) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 3 4 0 5
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 0 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 1 0 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 155 22 0 21
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 2 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 6 2 0 5
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 9 20 0 16
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 7 9 0 8
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 4 1 0 3
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 3 1 0 4
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 3 14 0 13
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 6 4 0 2
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 14 21 0 9
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 6 21 0 18
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 3 5 0 5
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 6 7 0 11
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 7 2 0 8
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 6 0 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 61 17 0 19
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 2 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 157 46 0 16
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 4 0 5
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 55 16 0 12
Trochosa terricola Thorell, 1856 7 0 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 20 9 0 6
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 26 4 0 14
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 3 6 0 6
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 4 5 0 7
Robertus truncorum (L. Koch, 1872) 3 6 0 7
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 53 3 0 6
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 10 2 0 5
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 22 0 0 4
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 6 1 0 5
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 11 3 0 4
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 1 0 2
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 1 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 6 2 2 4
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 9 4 0 4
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 2 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 1 0 2
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 3 1 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 0 1 0 1
Bathyphantes eumenis (L. Koch, 1879) 0 2 0 2
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 29 39 0 5
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 4 14 0 7
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 3 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 4 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 5 5 0 5
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 2 16 0 7
Diplocentria bidentata (Emerton, 1882) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 1 0 3
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 2 0 2
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 2 0 3
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 2
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 6 0 4
Maro minutus O. Pickard-Cambridge, 1907 1 0 0 1
Metopobactrus prominulus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 3 0 2
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 11 8 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 37 9 0 8
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 2 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 3 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 12 10 0 4
Porrhomma egeria Simon, 1884 4 5 3 3
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 2 2 0 3
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 3 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 15 0 4
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 4 6 0 6
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 5 8 0 4
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 2 2 0 3
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 5 3 0 4
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 5 0 4
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 5 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 4 2 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 24 7 0 5
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 9 2 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 11 2 0 2
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 3 0 3
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 48 33 0 5
Trochosa terricola Thorell, 1856 12 16 0 7
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 4 7 0 6
Ero furcata (Villers, 1789) 1 2 0 3
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 10 10 0 5
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 2 1 2 4
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 5 0 0 3
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 13 3 0 5
Robertus truncorum (L. Koch, 1872) 8 0 0 5
JeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 2 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 4 3 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 6 3 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 0 1 0 1
Bathyphantes eumenis (L. Koch, 1879) 0 1 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 1 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 1 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 0 1 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 1 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 5 0 0 2
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 0 2 3
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 1 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 2 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 7 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 5 14 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 13 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 23 5 3 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 32 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 12 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794) 2 0 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 2 3 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 2 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 2 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 3 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 2 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 2 2 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 2 3 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 1 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 2 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 2 3 1
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 1 1 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 1 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 2 1 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy