Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Není ohrožený 2x 192x 9x 203x

Walckenaeria mitrata (Menge, 1868)

České jménopavučenka viklanovitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy203 nálezů, 39 kvadrátů
První nález 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2012 , Jiří Řehounek
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-600

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (96 použitých nálezů)
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past6524078
Prosev5506
Eklektor7208
Individuální sběr3104
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (92 použitých nálezů)
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) ESSamciSamiceMláďataNálezy
dubohabřiny5105
rašeliniště1002
bažinné olšiny1102
Lesy113013
výsadby jehličnanů212018
suťové a roklinové lesy4203
horské bučiny1001
Skalní a suťové biotopy1102
osluněné skály nižších poloh711016
Přirozené lesy122010
kamenolomy0101
Acidofilní bory1203
bučiny nižších poloh1102
lesostepní doubravy3205
Kultury listnáčů5105
mokré louky0001
Lesní okraje0001
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019