Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Není ohrožený 1x 108x 10x 119x

Walckenaeria mitrata (Menge, 1868)

České jménopavučenka viklanovitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy119 nálezů, 39 kvadrátů
První nález 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2017 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-600

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (97 použitých nálezů)
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past6628075
Prosev8508
Eklektor7208
Individuální sběr4105
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (93 použitých nálezů)
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lužní lesy5501
Suťové lesy1001
Rašeliniště a slatiniště1002
Bažinné olšiny1102
Lesy113013
Smrkové monokultury111010
Suťové a roklinové lesy4203
Horské buko-jedlové lesy1001
Skalní a suťové biotopy1102
Pískovcová skalní města711016
Přirozené lesy122010
Borové monokultury4104
Kamenolom0101
Kulturní lesy6004
Acidofilní bory1203
Acidofilní bukové bučiny1102
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy3205
Kultury listnáčů5105
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy4104
Vlhké louky0001
Lesní okraje0001
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
 SamciSamiceMláďataNálezy