Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Not endangered 2x 192x 9x 203x

Walckenaeria mitrata (Menge, 1868)

Czech namepavučenka viklanovitá
Threat levelNot endangered
Records203 nálezů, 39 kvadrátů
First record 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2012 , Jiří Řehounek
Distribution areaPalaearctic - E-S
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-600

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (96 used records)
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past6524078
Prosev5506
Eklektor7208
Individuální sběr3104
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (92 used records)
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
dubohabřiny5105
rašeliniště1002
bažinné olšiny1102
Lesy113013
výsadby jehličnanů212018
suťové a roklinové lesy4203
horské bučiny1001
Skalní a suťové biotopy1102
osluněné skály nižších poloh711016
Přirozené lesy122010
kamenolomy0101
Acidofilní bory1203
bučiny nižších poloh1102
lesostepní doubravy3205
Kultury listnáčů5105
mokré louky0001
Lesní okraje0001
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019