Kvadráty: 6469
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius ferox Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 1x 1x
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 1x 1x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Cercidia prominens Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Larinioides ixobolus Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) Není ohrožený 1x 1x
Larinioides sclopetarius Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 6x 1x 7x
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Zilla diodia Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Zygiella atrica Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) Není ohrožený 1x 1x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Cheiracanthium mildei Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona brevipes Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Brigittea civica Brigittea civica (Lucas, 1850) Není ohrožený 1x 1x
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 4x 4x
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Callilepis nocturna Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) Ohrožený 2x 1x 3x
Civizelotes gracilis Civizelotes gracilis (Canestrini, 1868) Silně ohrožený 1x 1x
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 2x 6x
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosa lucifuga Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 1x
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Haplodrassus umbratilis Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Micaria micans Micaria micans (Blackwall, 1858) Není ohrožený 1x 1x
Micaria subopaca Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený 1x 1x
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes longipes Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený 1x 1x
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Acartauchenius scurrilis Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený 1x 1x
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x 2x
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 3x 3x
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Nematogmus sanguinolentus Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený 1x 1x 2x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 1x 1x
Ostearius melanopygius Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) Není ohrožený 1x 1x
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený 1x 1x
Thyreosthenius parasiticus Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca lusatica Agroeca lusatica (L. Koch, 1875) Ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa striatipes Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) Kriticky ohrožený 1x 1x
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený 2x 2x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 6x 6x
Lycosa singoriensis Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Téměř ohrožený 1x 1x
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 3x 3x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x 2x
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený 1x 1x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero aphana Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Nesticella mogera Nesticella mogera (Yaginuma, 1972) 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený 1x 1x
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 1x 1x
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 1x 1x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 2x 2x
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithus pullatus Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 Ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x 2x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 9x 9x
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 3x 3x
Macaroeris nidicolens Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pseudeuophrys lanigera Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Pseudicius encarpatus Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený 1x 1x
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Scytodidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Scytodes thoracica Scytodes thoracica (Latreille, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 1x 1x 2x
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha nigrita Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený 1x 1x
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 5x 5x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anelosimus vittatus Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 5x 5x
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x 2x
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený 1x 1x
Parasteatoda tabulata Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Sardinidion blackwalli Sardinidion blackwalli (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Steatoda albomaculata Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený 1x 1x
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x 2x
Steatoda grossa Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Steatoda triangulosa Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 1x 1x
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 1x 1x 2x
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený 3x 3x
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený 2x 2x
Tmarus piger Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený 4x 4x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 2x 2x 4x
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 1x 1x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 4x 1x 5x
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Uloborus plumipes Uloborus plumipes Lucas, 1846 Není ohrožený 2x 2x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zodarion rubidum Zodarion rubidum Simon, 1914 Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (249 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 3 0 0 1
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 2 2 20 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 1 1
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 1 0 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 3 7 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 2 6 6 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 0 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 5 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 2 50 1
Brigittea civica (Lucas, 1850) 0 2 0 1
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 1 1 0 2
Civizelotes gracilis (Canestrini, 1868) 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 5 5 2 5
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 2 0 2
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 2 1 1 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 2 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 1 2 0 2
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 6 1 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 3 0 2
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 2 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 3 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 2 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 4 5 3 5
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 5 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 4 2 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 11 0 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 3 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 1 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 2 1
Nesticella mogera (Yaginuma, 1972) 0 2 2 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 2 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 6 0 2
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871) 0 1 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) 0 1 1 2
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 1 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 1 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 1 22 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 8 20 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 2 11 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 1 0 2
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 1 2 3
Uloborus plumipes Lucas, 1846 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 2 3 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 7 10 1 5
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 2 0 3
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 2
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 8 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 1 5 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 4 0 4
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 2 0 3
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 2 1 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 3 2 4
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 1 2
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 1 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 0 0 2
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Micaria micans (Blackwall, 1858) 1 2 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 4 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 4 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 3 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 5 10 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 2 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 1 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 3 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Agroeca lusatica (L. Koch, 1875) 1 1 0 1
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 3 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 2 0 1
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) 0 1 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 10 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 4 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 3 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 0 2 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 1 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 2 0 1
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Sardinidion blackwalli (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 0 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Uloborus plumipes Lucas, 1846 0 2 3 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (249 použitých nálezů)
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 4 3 1 2
Singa hamata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 2 0 2
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Civizelotes gracilis (Canestrini, 1868) 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 3 3 2 4
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 2 1 1 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 4 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 6 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 4 0 3 2
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 4 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 2 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 2 6 4
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 9 0 5
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 2 0 2
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 2 0 1 2
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 0 2 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 2 2 3
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 0 2 3
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 1 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 1 0 2
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 1 0 3
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 2 2 0 2
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 2 7 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 2 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 8 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 4 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 4 2 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 3 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 1 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 2 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 1
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 2 0 0 2
Agroeca lusatica (L. Koch, 1875) 1 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 2 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 10 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 1 0 2
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 3 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 2 2 20 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 2 6 6 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 5 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 2 50 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 2 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 6 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 1 22 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 8 20 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 2 11 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 1 5 0 3
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 2 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Nesticella mogera (Yaginuma, 1972) 0 2 2 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 2 1 0 1
Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871) 0 1 0 1
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) 0 1 1 2
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) 0 1 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Uloborus plumipes Lucas, 1846 0 3 3 2
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 0 0 1
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Sardinidion blackwalli (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 0 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 2 3 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 3 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 2 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria micans (Blackwall, 1858) 1 2 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 4 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 5 10 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 2 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 1 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 1 0 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 3 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 5 1 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 0 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 0 0 1
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 3 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 4 0 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 1 0 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 3 7 0 1
Brigittea civica (Lucas, 1850) 0 2 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 2 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 4 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 1 1
Písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 2 0 2
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 1 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy