Kvadráty: 6469
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 1x 1x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený 1x 1x
Cercidia prominens Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 6x 6x
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Cheiracanthium mildei Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona brevipes Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Téměř ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 4x 4x
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Callilepis nocturna Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) Ohrožený 2x 1x 3x
Civizelotes gracilis Civizelotes gracilis (Canestrini, 1868) Silně ohrožený 1x 1x
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 2x 6x
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosa lucifuga Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 1x
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Haplodrassus umbratilis Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Micaria micans Micaria micans (Blackwall, 1858) Není ohrožený 1x 1x
Micaria subopaca Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený 1x 1x
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes longipes Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený 1x 1x
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Acartauchenius scurrilis Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený 1x 1x
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x 2x
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 3x 3x
Nematogmus sanguinolentus Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený 1x 1x 2x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 1x 1x
Ostearius melanopygius Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) Není ohrožený 1x 1x
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený 1x 1x
Thyreosthenius parasiticus Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca lusatica Agroeca lusatica (L. Koch, 1875) Ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa striatipes Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) Kriticky ohrožený 1x 1x
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený 2x 2x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 6x 6x
Lycosa singoriensis Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Téměř ohrožený 1x 1x
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 3x 3x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x 2x
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený 1x 1x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero aphana Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 2x 2x
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus pullatus Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 Ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x 2x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 9x 9x
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 3x 3x
Pseudicius encarpatus Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený 1x 1x
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Scytodidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Scytodes thoracica Scytodes thoracica (Latreille, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 1x 1x 2x
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha nigrita Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený 1x 1x
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 5x 5x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 5x 5x
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x 2x
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený 1x 1x
Parasteatoda tabulata Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Sardinidion blackwalli Sardinidion blackwalli (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Steatoda albomaculata Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený 1x 1x
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x 2x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 1x 1x
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený 3x 3x
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený 2x 2x
Tmarus piger Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený 4x 4x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 2x 2x 4x
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 1x 1x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 4x 1x 5x
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Uloborus plumipes Uloborus plumipes Lucas, 1846 Není ohrožený 2x 2x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zodarion rubidum Zodarion rubidum Simon, 1914 Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (186 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 5 0 1
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 1 1 0 2
Civizelotes gracilis (Canestrini, 1868) 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 5 5 2 5
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 2 0 2
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 2 1 1 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 2 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 1 2 0 2
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 3 0 2
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 2 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 3 0 1
Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 2 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 4 5 3 5
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 5 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 4 2 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 11 0 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 3 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 1 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 2 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 2 1 0 1
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 6 0 2
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) 0 1 1 2
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 1 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 8 20 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 1 0 2
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 1 2 3
Uloborus plumipes Lucas, 1846 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 2 3 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 7 10 1 5
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 2 0 3
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 2
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 8 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 1 5 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 4 0 4
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 2 0 3
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 2 1 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 3 2 4
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 1 2
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 1 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 0 0 2
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Micaria micans (Blackwall, 1858) 1 2 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 4 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 4 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 5 10 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 2 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 3 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 0 2 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 1 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 2 0 1
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 0 1 0 1
Sardinidion blackwalli (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Uloborus plumipes Lucas, 1846 0 2 3 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (180 použitých nálezů)
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 4 3 1 2
Singa hamata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 2 0 2
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 3 2 3
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 6 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 4 0 3 2
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 4 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 2 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 2 6 4
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 9 0 5
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 2 0 2
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 2 0 1 2
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 0 2 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 2 2 3
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 0 2 3
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 1 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 0 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 2 2 0 2
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 2 7 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 2 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 8 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 4 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 4 2 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 3 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 1 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 2 1
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 1 5 0 3
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 2 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 2 1 0 1
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) 0 1 1 2
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) 0 1 0 1
Uloborus plumipes Lucas, 1846 0 3 3 2
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 2 3 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 3 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 2 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Civizelotes gracilis (Canestrini, 1868) 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 2 1 1 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 4 0 0 1
Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 1 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria micans (Blackwall, 1858) 1 2 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 4 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 5 10 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 2 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 1 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 1 0 0 1
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 5 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 2 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 8 20 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 2 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 4 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 3 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 4 0 0 1
ParkySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 0 1 0 1
Sardinidion blackwalli (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 5 1 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 0 0 1
suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Vegetace vytrvalých obojživelných bylin, bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Bahnité a písčité břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy