Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) Kriticky ohrožený 11× 20×

Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839)

České jménoslíďák suchopárový
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy20 nálezů, 7 kvadrátů
První nález 1929, J. Kratochvíl, Kratochvíl 1933b
Poslední nález 2022 , Tomáš Krejčí
PopisPanonský druh slíďáka vyskytující se u nás pouze na několika lokalitách na jižní Moravě. Je vázán na skalní stepi či xerotermní lesní okraje.
Areál rozšířeníEuropean - ME (Az.) [Pan.]
Fytogeografická oblast
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
dry (Preference: Vysoká)
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška200-450

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (20 použitých nálezů)
Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past23627
Individuální sběr3514
Neurčeno0517
Smyk0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (20 použitých nálezů)
Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1911212
Travnaté stepi1001
Kamenolomy0101
Suché louky6424
Skalní stepi na vápenci0202
 SamciSamiceMláďataNálezy