Kvadráty: 6662
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+
Atypus affinis Atypus affinis Eichwald, 1830 Téměř ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Porrhomma pygmaeum Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený
Alopecosa solitaria Alopecosa solitaria (Herman, 1879) Silně ohrožený
Alopecosa striatipes Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) Kriticky ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Nemastomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Mitostoma chrysomelas Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804)
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Heliophanus aeneus Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený
Pellenes nigrociliatus Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) Ohrožený
Philaeus chrysops Philaeus chrysops (Poda, 1761) Ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cozyptila blackwalli Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) Ohrožený
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (47 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 2
Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 1
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) 0 0 0 1
Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 2 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 0 0 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 0 1 0 2
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) 0 2 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 2 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (47 použitých nálezů)
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 2
Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 1
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) 0 0 0 1
Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 2 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 0 0 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 0 1 0 2
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) 0 2 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 2 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy