Kvadráty: 6662
  Nálezy podle období
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Atypus affinis Eichwald, 1830 Téměř ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) Silně ohrožený 1x 1x
Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) Kriticky ohrožený 1x 1x
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený 1x 1x
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 1x 1x
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) Ohrožený 1x 1x
Philaeus chrysops (Poda, 1761) Ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) Ohrožený 1x 1x
Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 1x 1x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky