Kvadráty: 6662
  Nálezy podle období  
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+
Atypus affinis Atypus affinis Eichwald, 1830 Téměř ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Porrhomma pygmaeum Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený
Alopecosa solitaria Alopecosa solitaria (Herman, 1879) Silně ohrožený
Alopecosa striatipes Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) Kriticky ohrožený
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Heliophanus aeneus Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený
Pellenes nigrociliatus Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) Ohrožený
Philaeus chrysops Philaeus chrysops (Poda, 1761) Ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cozyptila blackwalli Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) Ohrožený
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (19 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 1
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) 0 0 0 1
Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 2 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 0 0 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 0 1 0 2
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) 0 2 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 2 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (19 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 1
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) 0 0 0 1
Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 2 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 0 0 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 0 1 0 2
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) 0 2 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 2 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy