Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) Silně ohrožený 29× 16× 50×

Alopecosa solitaria (Herman, 1879)

České jménoslíďák bradavčitý
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy50 nálezů, 13 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2024 , Ondřej Machač
PopisSlíďák vyskytující se u nás pouze na několika stepních lokalitách na jižní Moravě.
Areál rozšířeníPalaearctic (Greece, western Siberia) (Kz.) [Pan.]
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška200-550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (50 použitých nálezů)
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1505
Fotografie1001
Neurčeno2918027
Zemní past193517
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (50 použitých nálezů)
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Skalní stepi na jiných horninách1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1102
Neurčeno3316031
Travnaté stepi0101
Vinice0101
Suché louky8706
Lesní okraje1042
Skalní stepi na vápenci6016
 SamciSamiceMláďataNálezy