Kvadráty: 6867
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Hypsosinga pygmaea Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený 3x 3x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený 3x 3x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Argenna subnigra Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) Není ohrožený 3x 3x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Civizelotes pygmaeus Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) Ohrožený 5x 5x
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 5x 5x
Gnaphosa lugubris Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 5x 5x
Haplodrassus kulczynskii Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 Ohrožený 3x 3x
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 5x 5x
Micaria formicaria Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený 3x 3x
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 3x 3x
Scotophaeus quadripunctatus Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 5x 5x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 5x 5x
Erigonoplus jarmilae Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) Ohrožený 3x 3x
Lasiargus hirsutus Lasiargus hirsutus (Menge, 1869) Ohrožený 3x 3x
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Megalepthyphantes nebulosus Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 3x 3x
Nematogmus sanguinolentus Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený 5x 5x
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený 3x 3x
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa aculeata Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) Ohrožený 4x 4x
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 5x 5x
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Alopecosa solitaria Alopecosa solitaria (Herman, 1879) Silně ohrožený 1x 1x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 3x 3x
Lycosa singoriensis Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Téměř ohrožený 1x 1x
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený 3x 3x
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 3x 3x
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 1x 5x 6x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 3x 3x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Thanatus arenarius Thanatus arenarius L. Koch, 1872 Ohrožený 5x 5x
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 5x 5x
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Holocnemus pluchei Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus pullatus Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 Ohrožený 5x 5x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 7x 7x
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 1x 1x
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 3x 3x
Neottiura suaveolens Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Ohrožený 2x 2x
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 3x 3x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ozyptila pullata Ozyptila pullata (Thorell, 1875) Ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Xysticus luctuosus Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 3x 3x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (167 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 2
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 2 0 0 3
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 2 0 0 3
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 12 0 0 3
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 4 2 0 5
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 4 0 0 3
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 14 3 0 5
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 10 4 0 5
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 8 0 0 3
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 32 58 0 5
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 12 0 0 3
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 0 0 3
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 6 2 0 5
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 5 2 0 5
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 14 0 0 3
Lasiargus hirsutus (Menge, 1869) 2 0 0 3
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 0 0 3
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 44 4 0 5
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 4 0 3
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 4 2 0 4
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 6 12 0 5
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 0 0 3
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 22 0 0 3
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 2 0 0 3
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 0 0 3
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 4 0 0 3
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 2 0 6
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 0 0 3
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 14 4 0 5
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 4 2 0 5
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 0 0 3
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 4 6 0 5
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 2 0 3
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 13 3 3 7
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 3
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 0 0 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 0 0 3
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 16 2 0 5
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 1 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 2 0 3
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) 0 1 3 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (167 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 2
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 2 0 0 3
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 2 0 0 3
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 12 0 0 3
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 4 2 0 5
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 4 0 0 3
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 14 3 0 5
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 10 4 0 5
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 8 0 0 3
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 32 58 0 5
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 12 0 0 3
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 0 0 3
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 6 2 0 5
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 5 2 0 5
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 14 0 0 3
Lasiargus hirsutus (Menge, 1869) 2 0 0 3
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 0 0 3
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 44 4 0 5
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 4 0 3
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 4 2 0 4
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 6 12 0 5
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 0 0 3
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 22 0 0 3
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 2 0 0 3
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 0 0 3
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 4 0 0 3
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 2 0 6
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 0 0 3
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 14 4 0 5
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 4 2 0 5
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 0 0 3
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 4 6 0 5
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 2 0 3
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 13 3 3 7
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 3
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 0 0 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 0 0 3
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 16 2 0 5
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 1 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 2 0 3
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) 0 1 3 1
 SamciSamiceMláďataNálezy