Kvadráty: 6867
  Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Hypsosinga pygmaea Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argenna subnigra Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Civizelotes pygmaeus Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) Ohrožený
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Gnaphosa lugubris Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
Haplodrassus kulczynskii Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 Ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Micaria formicaria Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Scotophaeus quadripunctatus Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Erigonoplus jarmilae Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) Ohrožený
Lasiargus hirsutus Lasiargus hirsutus (Menge, 1869) Ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Megalepthyphantes nebulosus Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Nematogmus sanguinolentus Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa aculeata Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) Ohrožený
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa solitaria Alopecosa solitaria (Herman, 1879) Silně ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Lycosa singoriensis Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Téměř ohrožený
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Thanatus arenarius Thanatus arenarius L. Koch, 1872 Ohrožený
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Holocnemus pluchei Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus pullatus Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 Ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Neottiura suaveolens Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ozyptila pullata Ozyptila pullata (Thorell, 1875) Ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus luctuosus Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (167 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 2
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 2 0 0 3
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 2 0 0 3
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 12 0 0 3
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 4 2 0 5
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 4 0 0 3
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 14 3 0 5
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 10 4 0 5
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 8 0 0 3
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 32 58 0 5
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 12 0 0 3
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 0 0 3
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 6 2 0 5
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 5 2 0 5
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 14 0 0 3
Lasiargus hirsutus (Menge, 1869) 2 0 0 3
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 0 0 3
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 44 4 0 5
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 4 0 3
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 4 2 0 4
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 6 12 0 5
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 0 0 3
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 22 0 0 3
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 2 0 0 3
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 0 0 3
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 4 0 0 3
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 2 0 6
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 0 0 3
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 14 4 0 5
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 4 2 0 5
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 0 0 3
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 4 6 0 5
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 2 0 3
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 13 3 3 7
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 3
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 0 0 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 0 0 3
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 16 2 0 5
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 1 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 2 0 3
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) 0 1 3 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (167 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 2
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 2 0 0 3
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 2 0 0 3
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 12 0 0 3
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 4 2 0 5
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 4 0 0 3
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 14 3 0 5
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 10 4 0 5
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 8 0 0 3
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 32 58 0 5
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 12 0 0 3
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 0 0 3
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 6 2 0 5
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 5 2 0 5
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 14 0 0 3
Lasiargus hirsutus (Menge, 1869) 2 0 0 3
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 0 0 3
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 44 4 0 5
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 4 0 3
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 4 2 0 4
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 6 12 0 5
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 0 0 3
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 22 0 0 3
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 2 0 0 3
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 0 0 3
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 4 0 0 3
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 2 0 6
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 0 0 3
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 14 4 0 5
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 4 2 0 5
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 0 0 3
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 4 6 0 5
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 2 0 3
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 13 3 3 7
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 3
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 0 0 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 0 0 3
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 16 2 0 5
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 1 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 2 0 3
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) 0 1 3 1
 SamciSamiceMláďataNálezy