Nálezy podle období  
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 104× 68× 180×

Thanatus formicinus (Clerck, 1757)

České jménolistovník drnový
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy180 nálezů, 69 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2024 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, Af.
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-800

Literatura

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Pavučenka dlouhovlasá po dlouhé době!; Významné nálezy pavouků od Nových Mlýnů aneb najde ten, kdo nehledá; Můžeme v terénu či z fotografií spolehlivě rozeznat středoevropské křižáky rodu Zygiella?; Fenomén rekultivací v povrchových dolech pod Krušnými horami a výskyt pavouků; Výskyt pavučenky Staveleya pusilla (Menge, 1869) také v severozápadních Čechách; Dovolená s pavouky; Poznámka k výskytu sekáče Nemastoma bidentatum sparsum (Gruber & Martens, 1968) v Ohřeckém údolí; Inventarizace 2021; Výzva k spolupráci na World Spider Trait databáze; Kutilky (Sphecidae) – specialisté na lov pavouků XI: Sceliphron, Trypoxylon, Pison a Miscopus; Lumci bez křídel; Byli jsme na arachnologické konferenci v německém Greifswaldu!; Pozdně letní exkurze na Mostecko; 119. seminář České arachnologické společnosti; Česká bibliografie; Nové knihy; Pokyny pro autory

 © Oto Zimmermann

Thanatus aridorum Šilhavý, 1940 z Česka je mladší synonymum druhu Thanatus formicinus (Clerck, 1757) (Araneae: Philodromidae). Zrevidováním typového exempláře druhu Thanatus aridorum Šilhavý, 1940 jsme zjistili, že se jedná o nedospělou samici. Porovnali jsme jí se subadultními samicemi všech tří druhů rodu Thanatus vyskytujících se na Mohelenské hadcové stepi a na základě velikosti a tvaru pre-epigyny jsme došli k závěru, že se jedná o nedospělou samici druhu Thanatus formicinus (Clerck, 1757), nová synonymie.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (180 použitých nálezů)
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1014220
Fotografie1003
Zemní past7937998
Smyk4144
Prosev4104
Neurčeno1422350
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (179 použitých nálezů)
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Louky1003
Suché louky1717122
Travnaté stepi5103
Neurčeno2928675
Kamenolomy3103
Vřesoviště nižších poloh3302
Xerotermní travinobylinná společenstva2104
Skalní a suťové biotopy0101
Pastviny0202
Suché doubravy2132
Mezofilní louky0011
Louky a pastviny4105
Lesostepní doubravy8708
Reliktní bory na skalách1001
Porosty borůvek183014
Ovocné sady s luční vegetací0202
Paseky3003
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0001
Mokré louky0001
Lesní okraje0001
Suché křoviny0101
Haldy a výsypky0062
Skalní stepi na vápenci164118
Úhory0202
Rašeliniště0101
Louky0001
 SamciSamiceMláďataNálezy