Nálezy podle období
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 8x 8x 198x 38x 252x

Thanatus formicinus (Clerck, 1757)

České jménolistovník drnový
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy252 nálezů, 60 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2015 , Vladimír Hula
Areál rozšířeníHolarctic, Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-600

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (103 použitých nálezů)
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr718221
Zemní past6725479
Sklepávání0101
Prosev1001
Smyk0041
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (92 použitých nálezů)
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Skalní a suťové biotopy0101
pastviny0202
suché louky3201
kamenolomy1102
travnaté stepi1515120
mezofilní louky0011
Xerotermní travinobylinná společenstva2003
Louky a pastviny4105
lesostepní doubravy8708
reliktní bory na skalách1001
dubohabřiny1001
horská vřesoviště183014
ovocné sady bez bylinné vegetace0202
paseky3003
mokré louky0001
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0001
Lesní okraje0001
suché křoviny0101
haldy a výsypky0062
skalní stepi na vápenci164118
úhory0202
rašeliniště0101
Louky0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020