Nálezy podle období
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 4x 4x 104x 46x 158x

Thanatus formicinus (Clerck, 1757)

České jménolistovník drnový
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy158 nálezů, 62 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2020 , Radek Šich, Zdenka Jandásková
Areál rozšířeníHolarctic, Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-600

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (158 použitých nálezů)
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1422350
Zemní past6433783
Individuální sběr913218
Prosev3103
Smyk3143
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (158 použitých nálezů)
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1724462
Vřesoviště nižších poloh3302
Xerotermní travinobylinná společenstva2104
Skalní a suťové biotopy0101
Pastviny0101
Suché louky3201
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2132
Kamenolomy0101
Travnaté stepi1101
Mezofilní louky0011
Louky a pastviny4105
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy8708
Reliktní bory na skalních podkladech1001
Xerotermy na jiných podkladech1414119
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou183014
Ovocné sady0202
Kamenolom1001
Lesní paseky3003
Rákosiny, orobincové porosty0001
Vlhké louky0001
Pastviny0101
Lesní okraje0001
Křovinatý plášť lesa0101
Haldy a výsypky0062
Skalní stepi na vápencových podkladech164118
Polní úhory0202
Rašeliniště a slatiniště0101
Louky0001
 SamciSamiceMláďataNálezy