Nálezy podle období
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Thanatus arenarius Thanatus arenarius L. Koch, 1872 Ohrožený 4x 46x 29x 79x
Thanatus atratus Thanatus atratus Simon, 1875 Ohrožený 1x 5x 59x 3x 68x
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 4x 4x 104x 43x 155x
Thanatus pictus Thanatus pictus L. Koch, 1881 Kriticky ohrožený 1x 1x
Thanatus sabulosus Thanatus sabulosus (Menge, 1875) Kriticky ohrožený 7x 1x 8x
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený 2x 71x 12x 85x
Thanatus vulgaris Thanatus vulgaris Simon, 1870 Není ohrožený

Literatura

 © Oto Zimmermann
From April to September 2017, spider communities were investigated at the Dobroměřice sandpit. A total of 73 species of spiders were found on wetland habitats, of which 8 are ecologically significant: Clubiona subtilis, Gongylidiellum murcidum, Heliophanus auratus, Kaestneria dorsalis, Kaestneria pullata, Tetragnatha nigrita, Thanatus striatus and Tibellus maritimus.

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Vlastní hloupostí k nečekanému nálezu; Zoropsis spinimana v České republice?; Významné nálezy pavouků z ČR VI.; Inventarizace 2018; Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster - specialista na mravence?; Květy pryšců - prostřený stůl; Hrabalky (Pompelidae) - specialisté na lov pavouků IV.: rod Evagetes; Zoologické dny - Brno 2019; Druhý česko-britský seminář v Praze; Arachnologická exkurze Praha - květen a červen 2019; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 144; Pokyny pro autory

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (261 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 43 11 3 31
Thanatus atratus Simon, 1875 77 24 3 38
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 60 29 4 80
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) 6 0 0 5
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 41 33 3 45
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 4 1 0 4
Thanatus atratus Simon, 1875 8 5 0 7
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 9 13 2 18
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) 1 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 5 4 10 15
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 0 1 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 3 1 0 3
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 5 1 6
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 3 1 4 3
Thanatus pictus L. Koch, 1881 1 1 1 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (268 použitých nálezů)
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 15 2 1 12
Thanatus atratus Simon, 1875 42 8 7 29
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 16 4 1 18
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 1 0 0 1
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 2 5 0 9
Thanatus atratus Simon, 1875 37 20 1 13
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 14 14 1 19
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 7 1 0 7
Thanatus atratus Simon, 1875 2 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 18 3 0 14
Thanatus pictus L. Koch, 1881 1 1 1 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 2 0 0 3
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 22 9 6 10
Thanatus atratus Simon, 1875 13 7 0 8
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 2 1 0 4
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 2
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus atratus Simon, 1875 1 2 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 15 10 4 14
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus atratus Simon, 1875 4 1 0 3
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 8 7 0 8
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) 3 0 0 2
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 2 6 5 8
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 3 0 0 3
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 6 0 3
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 4 5 0 4
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
Porosty vysokých ostřicSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 4 3 0 5
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus atratus Simon, 1875 0 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 1 4 0 3
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 4 1 0 5
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 1 3 1 5
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 6 2 0 3
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus atratus Simon, 1875 0 1 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 2 0 2
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 0 1 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) 1 0 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 9 0 0 3
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 2 0 2
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 1 2 2 2
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) 2 0 0 2
Reliktní bory na skalních podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) 1 0 0 1
Polní úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 6 2
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 0 2 2
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Křovinatý plášť lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 2 0 0 1
suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 3 2 0 1
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus atratus Simon, 1875 0 1 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 1 0 0 1
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 1 0 0 1
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus atratus Simon, 1875 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy