Nálezy podle období  
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Thanatus arenarius Thanatus arenarius L. Koch, 1872 Ohrožený 46× 42× 92×
Thanatus atratus Thanatus atratus Simon, 1875 Ohrožený 59× 69×
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 104× 65× 177×
Thanatus pictus Thanatus pictus L. Koch, 1881 Kriticky ohrožený
Thanatus sabulosus Thanatus sabulosus (Menge, 1875) Kriticky ohrožený
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený 71× 20× 93×
Thanatus vulgaris Thanatus vulgaris Simon, 1870 Není ohrožený

Literatura

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Pavučenka dlouhovlasá po dlouhé době!; Významné nálezy pavouků od Nových Mlýnů aneb najde ten, kdo nehledá; Můžeme v terénu či z fotografií spolehlivě rozeznat středoevropské křižáky rodu Zygiella?; Fenomén rekultivací v povrchových dolech pod Krušnými horami a výskyt pavouků; Výskyt pavučenky Staveleya pusilla (Menge, 1869) také v severozápadních Čechách; Dovolená s pavouky; Poznámka k výskytu sekáče Nemastoma bidentatum sparsum (Gruber & Martens, 1968) v Ohřeckém údolí; Inventarizace 2021; Výzva k spolupráci na World Spider Trait databáze; Kutilky (Sphecidae) – specialisté na lov pavouků XI: Sceliphron, Trypoxylon, Pison a Miscopus; Lumci bez křídel; Byli jsme na arachnologické konferenci v německém Greifswaldu!; Pozdně letní exkurze na Mostecko; 119. seminář České arachnologické společnosti; Česká bibliografie; Nové knihy; Pokyny pro autory

 © Oto Zimmermann

Thanatus aridorum Šilhavý, 1940 z Česka je mladší synonymum druhu Thanatus formicinus (Clerck, 1757) (Araneae: Philodromidae). Zrevidováním typového exempláře druhu Thanatus aridorum Šilhavý, 1940 jsme zjistili, že se jedná o nedospělou samici. Porovnali jsme jí se subadultními samicemi všech tří druhů rodu Thanatus vyskytujících se na Mohelenské hadcové stepi a na základě velikosti a tvaru pre-epigyny jsme došli k závěru, že se jedná o nedospělou samici druhu Thanatus formicinus (Clerck, 1757), nová synonymie. © Oto Zimmermann
From April to September 2017, spider communities were investigated at the Dobroměřice sandpit. A total of 73 species of spiders were found on wetland habitats, of which 8 are ecologically significant: Clubiona subtilis, Gongylidiellum murcidum, Heliophanus auratus, Kaestneria dorsalis, Kaestneria pullata, Tetragnatha nigrita, Thanatus striatus and Tibellus maritimus.

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Vlastní hloupostí k nečekanému nálezu; Zoropsis spinimana v České republice?; Významné nálezy pavouků z ČR VI.; Inventarizace 2018; Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster - specialista na mravence?; Květy pryšců - prostřený stůl; Hrabalky (Pompelidae) - specialisté na lov pavouků IV.: rod Evagetes; Zoologické dny - Brno 2019; Druhý česko-britský seminář v Praze; Arachnologická exkurze Praha - květen a červen 2019; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 144; Pokyny pro autory

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (440 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 92 23 3 45
Thanatus atratus Simon, 1875 77 24 3 38
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 79 37 9 96
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) 6 0 0 5
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 47 39 3 49
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 45 26 7 41
Thanatus atratus Simon, 1875 26 34 12 23
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 14 22 3 50
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) 0 0 0 2
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 1 12 1 17
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 4 1 0 4
Thanatus atratus Simon, 1875 9 5 0 8
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 9 14 2 19
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) 1 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 5 5 11 17
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 0 1 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 4 1 0 4
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 5 3 8
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 0 0 1 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 4 1 4 4
Thanatus pictus L. Koch, 1881 1 1 1 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 1 0 0 3
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (439 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 85 22 2 43
Thanatus atratus Simon, 1875 12 22 7 9
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 29 28 6 75
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) 0 0 0 2
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 10 17 3 26
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 15 2 1 12
Thanatus atratus Simon, 1875 42 8 7 29
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 16 4 1 18
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 1 0 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 2 5 0 9
Thanatus atratus Simon, 1875 37 20 1 13
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 17 17 1 22
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 7 1 0 7
Thanatus atratus Simon, 1875 2 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 18 3 0 14
Thanatus pictus L. Koch, 1881 1 1 1 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 2 0 0 3
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 22 9 6 10
Thanatus atratus Simon, 1875 13 7 0 8
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 2 1 0 4
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 2
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus atratus Simon, 1875 1 2 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 15 10 5 15
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus atratus Simon, 1875 4 1 0 3
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 8 7 0 8
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) 3 0 0 2
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 8 2 3 7
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 2 6 5 8
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus atratus Simon, 1875 0 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 1 6 0 5
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 4 5 0 4
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 3 0 0 3
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 6 0 3
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 1 3 2 6
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 4 1 0 5
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 4 3 0 5
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus atratus Simon, 1875 0 1 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 2 0 2
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 0 1 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 2 1 3 2
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) 1 0 0 1
Vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 2 4 0 2
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 3 3 0 2
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 9 0 0 3
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 1 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 3 1 0 3
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 5 1 0 3
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) 1 0 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 2 0 2
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 6 2
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) 2 0 0 2
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 1 2 2 2
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 1 0 0 1
JeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus atratus Simon, 1875 0 1 0 1
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 2 0 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Skalní stepi na jiných hornináchSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus atratus Simon, 1875 1 0 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus atratus Simon, 1875 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy