Nálezy podle období
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 Ohrožený 6x 87x 23x 116x
Thanatus atratus Simon, 1875 Ohrožený 2x 10x 114x 1x 127x
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 8x 8x 198x 38x 252x
Thanatus pictus L. Koch, 1881 Kriticky ohrožený 2x 2x
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) Kriticky ohrožený 13x 1x 14x
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený 4x 139x 11x 154x
Thanatus vulgaris Simon, 1870 Není ohrožený

Literatura

© Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Vlastní hloupostí k nečekanému nálezu; Zoropsis spinimana v České republice?; Významné nálezy pavouků z ČR VI.; Inventarizace 2018; Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster - specialista na mravence?; Květy pryšců - prostřený stůl; Hrabalky (Pompelidae) - specialisté na lov pavouků IV.: rod Evagetes; Zoologické dny - Brno 2019; Druhý česko-britský seminář v Praze; Arachnologická exkurze Praha - květen a červen 2019; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 144; Pokyny pro autory

Fotografie

Thanatus arenarius

Thanatus atratus


Thanatus formicinus


Thanatus striatus
Thanatus vulgarisStatistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (259 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 43 10 1 31
Thanatus atratus Simon, 1875 85 25 3 41
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 67 25 4 79
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) 6 0 0 5
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 41 34 3 46
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 4 2 2 4
Thanatus atratus Simon, 1875 0 4 0 4
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 7 18 2 21
Thanatus pictus L. Koch, 1881 1 1 1 1
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) 1 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 5 5 11 17
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 0 1 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 2 0 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 4 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 1 2
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (265 použitých nálezů)
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 15 2 1 12
Thanatus atratus Simon, 1875 41 9 6 29
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 16 4 1 18
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 1 0 0 1
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 2 5 0 8
Thanatus atratus Simon, 1875 37 20 1 13
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 15 15 1 20
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 7 1 0 7
Thanatus atratus Simon, 1875 2 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 18 3 0 14
Thanatus pictus L. Koch, 1881 1 1 1 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 2 0 0 3
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 22 9 6 10
Thanatus atratus Simon, 1875 13 7 0 8
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 2 0 0 3
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 0 0 1
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus atratus Simon, 1875 1 2 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 16 10 4 15
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus atratus Simon, 1875 4 1 0 3
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 8 7 0 8
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) 3 0 0 2
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 2 6 5 8
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus atratus Simon, 1875 0 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 1 6 0 5
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 4 5 0 4
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 6 2 2 5
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 3 0 0 3
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 6 0 3
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 1 3 1 5
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 4 1 0 5
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 4 3 0 5
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus atratus Simon, 1875 0 1 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 2 0 2
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 9 0 0 3
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 1 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 0 1 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) 1 0 0 1
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) 2 0 0 2
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) 1 0 0 1
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 1 2 2 2
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 6 2
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 2 0 0 1
suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 3 2 0 1
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 2 0 0 1
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus atratus Simon, 1875 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020