Kvadráty: 6048 5848 5949 5350 5449
  Nálezy podle období  
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) Kriticky ohrožený

Thanatus sabulosus (Menge, 1875)

České jménolistovník lesostepní
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy8 nálezů, 5 kvadrátů
První nález 1971, J. Buchar, Buchar 1979
Poslední nález 2009
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S [Boh.]
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška300-400

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Vlastní hloupostí k nečekanému nálezu; Zoropsis spinimana v České republice?; Významné nálezy pavouků z ČR VI.; Inventarizace 2018; Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster - specialista na mravence?; Květy pryšců - prostřený stůl; Hrabalky (Pompelidae) - specialisté na lov pavouků IV.: rod Evagetes; Zoologické dny - Brno 2019; Druhý česko-britský seminář v Praze; Arachnologická exkurze Praha - květen a červen 2019; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 144; Pokyny pro autory

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (8 použitých nálezů)
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0002
Zemní past6005
Individuální sběr1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (8 použitých nálezů)
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0002
Suché doubravy1001
Reliktní bory na skalách1001
Lesostepní doubravy3002
Výsadby jehličnanů2002
 SamciSamiceMláďataNálezy