Kvadráty: 6048 5949 5848 5350 5449
  Nálezy podle období
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) Kriticky ohrožený 13x 1x 14x

Thanatus sabulosus (Menge, 1875)

České jménolistovník lesostepní
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy14 nálezů, 5 kvadrátů
První nález 1971, J. Buchar, Buchar 1979
Poslední nález 2009
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S [Boh.]
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuvery rare
Nadm. výška300-400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (6 použitých nálezů)
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past6005
Individuální sběr1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (6 použitých nálezů)
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) CRSamciSamiceMláďataNálezy
reliktní bory na skalách1001
dubohabřiny1001
lesostepní doubravy3002
výsadby jehličnanů2002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019