Kvadráty: 6048 5848 5949 5350 5449
  Nálezy podle období
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) Kriticky ohrožený 7x 1x 8x

Thanatus sabulosus (Menge, 1875)

České jménolistovník lesostepní
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy8 nálezů, 5 kvadrátů
První nález 1971, J. Buchar, Buchar 1979
Poslední nález 2009
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S [Boh.]
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuvery rare
Nadm. výška300-400

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Vlastní hloupostí k nečekanému nálezu; Zoropsis spinimana v České republice?; Významné nálezy pavouků z ČR VI.; Inventarizace 2018; Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster - specialista na mravence?; Květy pryšců - prostřený stůl; Hrabalky (Pompelidae) - specialisté na lov pavouků IV.: rod Evagetes; Zoologické dny - Brno 2019; Druhý česko-britský seminář v Praze; Arachnologická exkurze Praha - květen a červen 2019; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 144; Pokyny pro autory

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (6 použitých nálezů)
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past6005
Individuální sběr1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (6 použitých nálezů)
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
Reliktní bory na skalních podkladech1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy3002
Smrkové monokultury2002
 SamciSamiceMláďataNálezy