Kvadráty: 6048 5848 5949 5350 5449
  Records by time
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) Criticaly endangered 7x 1x 8x

Thanatus sabulosus (Menge, 1875)

Czech namelistovník lesostepní
Threat levelCriticaly endangered
Records8 nálezů, 5 kvadrátů
First record 1971, J. Buchar, Buchar 1979
Last record 2009
Distribution areaPalaearctic - E-S [Boh.]
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humiditysemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuvery rare
Altitude300-400

Bibliography

© Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Vlastní hloupostí k nečekanému nálezu; Zoropsis spinimana v České republice?; Významné nálezy pavouků z ČR VI.; Inventarizace 2018; Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster - specialista na mravence?; Květy pryšců - prostřený stůl; Hrabalky (Pompelidae) - specialisté na lov pavouků IV.: rod Evagetes; Zoologické dny - Brno 2019; Druhý česko-britský seminář v Praze; Arachnologická exkurze Praha - květen a červen 2019; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 144; Pokyny pro autory

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (6 used records)
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) CRMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past6005
Individuální sběr1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (6 used records)
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) CRMalesFemalesJuvenilesRecords
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
Reliktní bory na skalních podkladech1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy3002
Smrkové monokultury2002
 MalesFemalesJuvenilesRecords